SAL7734, Act: R°103.1 (143 of 452)
Search Act
previous | next
Act R°103.1  
Act
Date: 1440-09-24

Transcription

2019-10-11 by René Laes
Van janne vand(er) orshagen/
uut dien dat jan vand(er) orshagen van mechle(n) bego(n)nen hadde recht/
te vorde(re)n op seker erfleke goede gelegen te berlair voir meye(r) [dross(ete)] en(de) scepen(en)/
aldair voir wairscap die henric wilen van mechle(n) wittich soen h(er)/
florijs wilen van mechle(n) ridders geloeft hadde lambrecht wilen/
van bethuyn oudervad(er) joffr(ouwe) magriete(n) van bethuyn die wijf es des/
voirs(creven) jans van xxviii veertele(n) rogs erflix pachts die de voirs(creven)/
wile(n) henr(ic) den voirs(creven) lambrecht voirtide(n) vercocht heeft op sek(er)/
ond(er)pande te berlair gelege(n) welc vorderi(n)ge van rechte wile(n)/
van turnhout die nae den rechte der stad van loeven(en) beleit/
es tot den goede henri(c) colibrans van lyere hadde doen/
cesse(re)n mett(er) stad brieve(n) van loeven(e) (et)c(etera) ende de voirs(creven) p(ar)tien d(aer)/
nae in rechte come(n) sijn inde banc voir meye(r) en scepen(en) van/
loven(e) dair ae vand(er) voirs(creven) zaken dair aensprake en verantwerde(n)/
tussce(n) beyde de p(ar)tien geschiede(n) en(de) thoenis aengehoirt [wart] Soe/
eest dat de scepen(en) van loeven(en) ter manisse(n) smeyers van loven(e)/
gewijst hebben voir een vo(n)nisse dat sij de p(ar)tien voirs(creven) vand(er)/
voirs(creven) saken sette(n) en(de) wijse(n) inde(n) hof dair dat behoirt recht/
aldair te gheve(n) en te neme(n) pynnoc oppen(dorp) rike ab(soloens)/
ov(er)wynghe vynckenb(osch) wynge sept(embris) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-10-20 by kristiaan magnus