SAL7734, Act: R°112.2-V°112.1 (151 of 452)
Search Act
previous | next
Act R°112.2-V°112.1  
Act
Date: 1440-09-27

Transcription

2020-03-12 by René Laes
Van joffr(ouwe) marien weduwe hubrechts/
wijlen van putchey/
Van alsulk(er) aenspraken als de vors(creven) joff(rouwe) marie die met middel/
des vors(creven) wijlen hubrechts hoirs mans geleydt es tot den goede(n)/
pierarts wijlen van blehain en(de) joffr(ouwe) wijlen [magrieten] van putchey zijns wijfs/
docht(er) des vors(creven) wijlen hubrechts en(de) joffr(ouwe) marien gehuysschen/
voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven in de banc aldaer gedaen heeft/
tot laureyse w(er)t van truylingen die men heett de smet die nu/
getrouwt heeft de weduwe jans wijlen bot de welke jan/
thof en(de) de wy(n)ninghe des vors(creven) wijlen pierarts gelegen te/
putchey genomen hadde te wy(n)nen en(de) te houden eene(n) seke(re)n t(er)mijn/
van vi jae(re)n lang om xlvi mudde corens tsjaers (et) welke wy(n)ni(n)ge/
nu de vors(creven) laureys met d(er) voirs(creven) weduwe(n) houdende en(de) handplechten(de)/
es Seggen(de) yerst de vors(creven) joffr(ouwe) marie dat sij noch tacht(er) en(de)/
in gebreke wae(r) vand(er) selv(er) wy(n)ninge(n) van des vors(creven) jans bot tijden/
vande(n) [seke(re)n] reste van iii zwae(re)n voerleden(en) jae(re)n omtr(ent) xxiiii mudde core(n)s/
oft d(aer) omtr(ent) te goed(er) rekeni(n)ge(n) die
zij d(aer) af [daer rekeni(n)ge] begeerde biedende/
de vors(creven) joff(rouwe) marie te thoenen dat de selve laur(eys) de vors(creven)/
weduwe getrouwt hadde en(de) de have des vors(creven) jans wijlen/
bot geaenveerdt Hopende zo waer zij dat gethoene(n) conde/
dat de voirs(creven) laur(eys) hoire de vors(creven) acht(er)stelle oplegge(n) soude/
oft behoirlike bewijsniss(en) d(aer)af doen Seggen(de) voort de vors(creven)/
joffr(ouwe) marie dat hoir de vors(creven) laur(eys) van zijne(n) tijde vand(er) vors(creven)/
wyn(in)ge(n) sculd(ich) en(de) tacht(er) wae(r) xviii mudd(en) core(n)s d(aer)af oic/
thoenisse biedende hopen(de) de zelve joffr(ouwe) als voe(r) zo waer/
zij dat gethoen(en) conde dat dat hij hoir oic d(aer)af betali(n)ge/
oft bewijsnisse doen soude Den vors(creven) laur(eys) daer(op) v(er)andw(er)den(de)/
ky(n)nende dat hij de vors(creven) weduwe getrouwt en(de) niet d(er) have/
geaenveerdt hadde m(aer) het wae(re) waer dat vande(n) yerste(n)/
gebreke gerekent wae(r) en(de) als hij wael mey(n)de betaelde [betalinge] gedaen
//
En(de) als vande(n) xviii mudde(n) zeide de vors(creven) laur(eys) dat hij d(aer)aff/
wael betaelt hadde xv mudde core(n)s seke(re)n p(er)sonen d(aer)a/
vande(n) welken de vors(creven) jan wijlen jan bot zijn voirsete zek(er)/
ande(r) pacht land gehoude(n) hadde en(de) genome(n) te pachte d(aer)aff/
bewijsnisse biedende (et)c(etera) Hopende de vors(creven) laur(eys) zo waer/
hij die gedoen conde dat hij van als uut genome(n) iii/
mudde die hij noch kijnde sculd(ich) zijnde ongehoude(n) sijn soude/
Hiernae de vors(creven) p(ar)tien tot hoire(n) vors(creven) bethoen(en) en(de) be/
wijsnisse(n) gewijst ten daghe d(aer)op dienen(de) thoende de vors(creven)/
joffr(ouwe) marie dat [teene(n) seke(re)n tijde] thoirer best(er) beid(er) rekeni(n)gen gesleten [me(n)cie gemaect]/
was op de vors(creven) xviii mudde den vors(creven) laur(eys) doen/
van zijnre rekeni(n)gen en(de) bewijsnisse(n) v(er)vallende en(de) al te /
male suenende
[niet volcome(n)de] Es tvo(n)nisse der scepen(en) van loeven(e)/
ten manisse des meyers van loeven(e) dat de vors(creven) joffr(ouwe)/
marie met hoire(n) beleyde hoir schout v(er)volge(n) mach also/
verre als zij in gebreke es cor(am) py(n)noc oppend(orp) rijke abs abs(oloens) ove(r)wynghe septemb(ris) xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-10-21 by kristiaan magnus