SAL7734, Act: R°51.1 (64 of 452)
Search Act
previous | next
Act R°51.1  
Act
Date: 1440-08-06

Transcription

2019-11-29 by René Laes
It(em) peter vand(er) loobeken sloetmake(r) heeft quijtgescoude(n) openbairlic sijn beleit/
dat hem gedaen es mids macht van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot alle(n)/
den goede(n) have en(de) erve beruerlic en(de) omberuerlic coenraets wilen/
meeus soe wair die belegen oft hoe die genoempt sijn also verre als/
de tvoirs(creven) beleit hijnde(re)n mach of letsel inbrenge(n) der huwelek(er) vorw(er)de(n)/
die geschiet es en(de) oft god wilt volcome(n) sal tusscen joffr(ouwe) marien meeus/
suster des voirs(creven) wilen coenraets j wedewe henrix wile(n) van vordele/
dieme(n) hiet van kersbeke in deen zijde en(de) willem(me) de goray in dande(r)/
behoudelic in desen dat de makynge die de voirs(creven) wile(n) coenraet/
in sijne(n) uut(er)sten gemaect heeft in hoe(r) macht sal blive(n) en(de) dat dese/
quita(n)cie tege(n) die selve makynge gheen hijnd(er) sijn en sal sonder/
argelist abs(oloens) wynge augusti vi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-10-14 by kristiaan magnus