SAL7734, Act: R°93.2-V°93.1 (123 of 452)
Search Act
previous | next
Act R°93.2-V°93.1  
Act
Date: 1440-09-12

Transcription

2019-09-19 by René Laes
It(em) gheertruydt en(de) katline l natuerlic kynde(re) wolfarts wilen/
ruwyers in jeg(enwordicheit) hebbe(n) openbairlic gekent en(de) verlijdt dat hen volco/
melic voldaen es en(de) genoegh geschiet [vand(en) voirs(creven) m(ijn) hee(r) den abt] vande(n) ghene(n) des her jan wile(n)/
ruwiers mo(n)nick van vlied(er)beke hen in sijne(n) testa(men)[te] gelate(n) en(de) gemaect/
hadde en(de) vande(n) ghene(n) des de selve wilen h(er)jan sculdich bleve(n) mocht/
sijn ende hebbe(n) d(aer) om quijtgescoude(n) en(de) quijtgeroepe(n) h(e)r(e)n robbeerde/
bijde(n) gedoege goids abdt des cloest(er)s van vlied(er)beke inde(n) name en(de)/
tot behoef des voirs(creven) cloest(er)s vanden ghene(n) des voirscr(even) es en(de) voirt/
/ van alle(n) ande(re)n saken geloften vorwarde(n) scoude(n) en(de) stucke(n) dair in tvoirs(creven)/
cloest(er) ten voirs(creven) gesust(ere)n wart verbonde(n) mocht sijn van wegen/
des voirs(creven) wile(n) h(e)r(e)n jans van wat sake(n) dat sijn mochte tot opte(n)/
dage toe van hede(n) Beke(n)nende hen van al des voirscr(even) es vol/
comelic v(er)nueght sijnde en(de) gelove(n)de oec dat sij tvoirs(creven) cloest(er)/
vande(n) voirs(creven) sake(n) ne(m)m(er)meer aenspreke(n) en sele(n) (et)c(etera) Voirt/
heeft geloeft denijs ruweers brued(er) des voirs(creven) wile(n) wolfarts/
waleweyn en(de) lansloet ruwiers gebruede(re) oec natuerlic kijnde(re)/
des voirs(creven) wilen wolfarts bute(n) lands wezende h(ier) in te v(er)vaen/
en(de) alsulck te hebben (et)c(etera) dat sij als sij bynne(n) lands come(n) sele(n)/
sijn dat sij dan de gelike ke(n)nisse en(de) geloften doen sele(n) (et)c(etera) opp(endorp) rike/
ov(er)wynge sept(embris) xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-10-20 by kristiaan magnus