SAL7734, Act: R°99.2 (134 of 454)
Search Act
previous | next
Act R°99.2  
Act
Date: 1440-09-19

Transcription

2019-07-04 by René Laes
It(em) peter van opb(er)ge die geleidt es tot den goeden henrix van scou/
wenbroeck en(de) kath(er)inen hynneleens sijns wijfs moed(er) des voirs(creven)/
pet(er)s es comen in jeg(enwordicheit) en(de) heeft geconsenteert gekendt en(de)/
gelijdt dat niet wed(er)staende den voirs(creven) sijne(n) beleide de voirs(creven)/
henric en(de) sijn wijf en(de) de lanxste levende van hen beiden/
hebben en(de) behouden selen hoir vry tocht en(de) gebruyck inde/
goede hier na bescreve(n) te weten in (et) no(m)i(n)ent(ur) bona in/
p(re)dict(is) duob(us) contulit sc(ri)pta inq(ui)tu(m) ip(s)i ibide(m) in eisde(m) bonis he(rebu)nt/
usufructu(m) also verre als sij en(de) de lanxste leven(en) van hen/
s hoir tocht inde selve goede na den lantrecht sculdich/
sijn en(de) es te hebben eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-10-20 by kristiaan magnus