SAL7734, Act: V°100.1 (138 of 452)
Search Act
previous | next
Act V°100.1  
Act
Date: 1440-09-20

Transcription

2019-09-19 by René Laes
It(em) henrick brugman soen jans brugman es comen in jeg(enwordicheit) en(de) heeft/
gekent en(de) gelijdt dat hij van alsulken vo(n)nis als hem and(er)wile/
biden scepen(en) van loeve(n) aengewijst es tegen goerde bubbele(re) rue(re)nde/
vander moelen van rotselaer gelijc dat geregistreert steet xxiii/
dage in julio lestleden vanden selven goerde wael en(de) volco/
melic betaelt en(de) vernueght es gelovende [de voirs(creven) henr(ick)] den selve(n) goerde/
daer af noch van enghene(n) saken en(de) actien die hij te he(m)wart/
uut macht vanden selve(n) vo(n)nisse hebben mochte nu(m)m(er)meer aen/
te spreken noch te mo[e]yen in enghene(n) rechte gheestlic offt/
werlic maer hem daer af teeuwegen dage wael te/
vreden en(de) content [te] houden absoloens wynghe sept(embris) xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-10-20 by kristiaan magnus