SAL7734, Act: V°105.1 (145 of 452)
Search Act
previous | next
Act V°105.1  
Act
Date: 1440-09-26

Transcription

2019-11-20 by René Laes
Van janne vanden bossche nat(uer)lic soen/
gheerts wilen vande(n) bossche van doerne/
Item jan diemen heet moreel van udekem es comen in jegenwordich(eit)/
[des burg(er)meest(er)s en(de)] der scepenen van loeven [hier na genoemt] en(de) heeft geloeft op sijn lijf en(de) op zijn goet/
en(de) op zoenbreeck en(de) peysbreke te zijn dat hi om negheenrehande/
saken wille die geschiet mogen zijn tot opten dach toe va(n) heden/
janne vanden bossche natuerlic soen gheerts wilen vanden bossche van/
doerne nu(m)m(er)meer hatye wangonst vede noch viantscap doen noch/
draghen en sal noch hem te camp eyssche(n) daghen noch moeyen buten/
lants noch hem crencken aen lijf oft aen goet bi hem selve(n) noch bi/
nyemant anders in negheenre manie(re)n Bekennende en(de) v(er)lijende/
de selve moreel so waer hi hier jegen dade dat hi dan wae(r)/
en(de) zijn soude zoenbreke en(de) peysbreke en(de) sijn lijf en(de) goet verboert/
sal hebbe(n) onder alle he(re)n en(de) gerichte daer ond(er)vonden sal w(er)den/
op also eest dat de vors(creven) moreel van udekem de(n) vors(creven) janne/
vanden bossche yet te eyssche(n) oft aen te spreken heeft dat hij/
dat doen mach metten rechte cora(m) jacobo pynnoc burgimag(ist)ro/
jege(n) de overwynghe (et) everardo de wynghe scab(in)is lovan(iensibus) septemb(ris) xxvi anno xl[mo]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-10-20 by kristiaan magnus