SAL7734, Act: V°110.2 (150 of 452)
Search Act
previous | next
Act V°110.2  
Act
Date: 1440-10-01

Transcription

2020-01-08 by René Laes
Van gielijse en(de) ja(n)ne de decke(re) gebrued(er)s/
It(em) van alsulken gedinge als geweest es voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven tuschen h(er)woute(re)n eveloege prieste(r) die na den rechte/
der stat van loeve(n) comen en(de) geleidt es tot den goeden wout(er)s/
wilen comen in deen zijde en(de) gielijs en(de) jan de decke(r) gebrued(er)s/
soen willems wilen de decke(re) in dande(r) alse van enen/
dachmael en(de) xv roeden lants gelegen te berchsem op tvelt/
geheten den daelputte tuschen de goede jans de becke(re) en(de)/
de goede jans van duffle dat toe te behoe(re)n plach janne/
gruwel Daer de voirs(creven) p(ar)tien aensprake en(de) verantw(er)den gesciet/
sijnde gewijst worden tot hoe(re)n thoenisse ten dage van thoenissen/
deden de voirs(creven) gebruede(re) inden yersten lezen ene(n) scepen(en) brief va(n) hev(er)le/
d(aer) mede gielijs wilen de weert van arnde hellinx inde voirs(creven) goede/
gegoedt en(de) geerft was voe(r) late symoens wilen gruwel die dat/
bracht hadden aen de scepen(en) van hev(er)le Thoenende voerts bove(n) dese(n)/
met goeden ma(n)nen dat de voirs(creven) wilen gielijs die goede besatt/
als sijn wittich erve en(de) d(aer) uut starf als uut sijne(n) wittige(n) erve/
en(de) dat hij acht(er)liet een wittige(n) dochter geheten lijsbet die getruwt/
hadde wille(m)me wilen de decke(re) voirs(creven) dragen(de) voirts de selve goede/
ma(n)ne dat de voirs(creven) ii gebruede(re) wittige kijnde(re) wae(re)n des voirs(creven) wile(n)/
willems de decke(re) en(de) lijsbetten s en(de) dat de selve wille(m) daer uut/
starf als uut sinen erve en(de) de voirs(creven) lijsbeth daer in bleef sittende/
als een tocht(er)sse en(de) dat sij geleeft hadde bynne(n) xvi xx en(de) of/
xxii jae(re)n Daer de voirs(creven) h(er)wouter sijn thoenisse tegen leydde/
daer ond(er) hij ond(er) den ande(re)n thoende dat de voirs(creven) wout(er) coma(n) die/
goede besit [besat] ha ten tide dat hij geleidt wart dwelc was int jair/
xiiii[c] xvii waer hij en thoende n(er)gens hoe hijt(er) toecomen was oft/
oic yet and(er)s dat hem inden rechte diene(n) mochte Was tvo(n)nis/
gewijst met desen worden dat de voirs(creven) h(er)wout(er) aen j de voirs(creven)/
goede met sinen beleide verdoelt was cor(am) py(n)noc opp(endorp) rike ov(er)wynge/
septe octobr(is) p(r)ima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-10-21 by kristiaan magnus