SAL7734, Act: V°87.3-R°88.1 (117 of 454)
Search Act
previous | next
Act V°87.3-R°88.1  
Act
Date: 1440-09-10

Transcription

2019-02-20 by René Laes
Van denijse van trulingen/
en(de) henricke taginsart smet/
Van alsulke(n) gedinge als voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) geweest es/
tussche(n) de vors(creven) denijse en(de) henricke als geleidt tot den/
goeden joffr(ouwe) magrieten weduwe henricx wijlen voirons/
van croixaleins en(de) hugen en(de) johannen wittige kijnde(re) des/
vors(creven) wijlen henricx en(de) joffr(ouwe) magrieten gehuyssche(n) aen dee(n) zijde/
en(de) boudewine zoon jans wilen van huy geheten du pourer/
als geleidt tot de(n) goede(n) joffr(ouwe) wijlen martijnen weduwe en(de)/
leste wijf lodewijcx wijlen voirons van croixaleins brued(er)/
des vors(creven) wijlen henricx [zijnre sust(er) aen dande(r)] als van tween boende(re)n en(de) een roede/
lands gelege(n) te vyleer by ha(n)nut byden goeden scloost(er)s van/
heylesheem aen deen zijde en(de) de goede scloost(er)s van s(en)t truyden/
aen dande(r) die [de] vors(creven) wijlen lodewijck in geheelen stoele met/
d(er) vors(creven) wijlen martine(n) zine(n) leste(n) wive gecocht en(de) vercregen/
hadde op vuege en(de) (con)dicie dat de v(er)coper oft de zijne die/
in tijde(n) met lxxii licht(er) grijpe(n) zoude(n) moghe(n) quite(n) en(de) losse(n) (et)c(etera)/
en(de) oic van eene(n) huyse en(de) hove h(er)berge gelegen te croixale(i)ns/
den vors(creven) wijlen lodewijcke toebehoren(de) en(de) na op hemroeve/
zine(n) zoon vande(n) yerste(n) bedde v(er)storve(n) zijnde daer de vors(creven)/
wile(n) henric oem en(de) wittich mo(m)boer af was (et)c(etera) Welke/

//
henric de vors(creven) h(er)berge d(er) vors(creven) wijlen martijne als mo(m)boer vi jaer/
v(er)huerdt hadde (et)c(etera) Van welken poenten na daensprake der/
vors(creven) denijs en(de) henr(ix) taginsart daer si in ov(er)gave(n) als vande(n) gelde/
come(n)de van d(er) lossi(n)ge van erve gelijc te deylen en(de) als vand(er)/
hue(re)n gedaen byden vors(creven) mo(m)boe(r) doen de vors(creven) zijns brued(er)s zoon/
leefde gedaen (et)c(etera) en(de) tv(er)andw(er)den des vors(creven) boudewijns en(de)/
thoenisse van beyde(n) p(ar)tien genoech gelijc dragen(de) de coopma(n)scap/
lossi(n)ge en(de) dat tgelt ond(er) de scepen(en) van vyleer gestelt was/
tot sgheens behoef die daer recht toe hebbe(n) soude en(de) vand(er)/
quitinge(n) genoech doen (et)c(etera) den vors(creven) boudewijne thoene(n)de de/
hueri(n)ge bij zijnre zust(er) gedaen en(de) dat twee jaer d(aer)af lede(n)/
wae(re)n (et)c(etera) So es ten manisse smeyers van loeve(n) tvo(n)nisse/
d(er) scepene(n) van loeven(en) so waer de vors(creven) p(ar)tien behoirlike/
vesticheit den quiters doen dat zij de lxxii gripe(n) te gelike/
zullen moghe(n) trecken ende als vand(er) vors(creven) hueri(n)gen dat/
boudewijn met sijne(n) beleyde aen de hueringhe v(er)doolt es/
cor(am) pynnock oppendorp rijke abs(oloens) ov(er)wynge septe(m)br(is) x[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-10-20 by kristiaan magnus