SAL7734, Act: V°93.2 (125 of 454)
Search Act
previous | next
Act V°93.2  
Act
Date: 1440-09-12

Transcription

2019-04-10 by René Laes
It(em) h(er) jan van nuwerode priest(er) als regeerd(er) vande(n) altae(r) van s(in)te/
anthoenijs en(de) s(in)te cornelijs ind(er) kerke(n) van rotsel(aer) in jeg(enwordicheit) heeft/
openbairlic v(er)kent en(de) verlijt dat hem als regeerde(r) des voirs(creven) altaers/
tot des selfs altaers behoef volcomelic genoegh geschiet is van/
de(n) ghene(n) des h(er) jan wile(n) ruwiers de(n) voirs(creven) altae(r) in sine(n)/
uut(er)ste(n) wille en(de) testa(men)[te] gemaect en(de) gelate(n) hadde ende heeft/
inde(n) name en(de) [van] wege(n) des voirs(creven) altaers tvor h(e)r(e)n robeerde van/
b(er)the(m) abt (et)c(etera) inde(n) name en(de) tot behoef des selfs cloest(er)s/
van des voirs(creven) es en(de) van alle(n) den ghene(n) dair in de voirs(creven) h(er) jan/
te hemw(er)t gehoude(n) mocht sijn volcomelic quijtgescoude(n) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-10-20 by kristiaan magnus