SAL7736, Act: V°1.4 (1 of 390)
Search Act
previous | next
Act V°1.4  
Act
Date: 1442-06-25

Transcription

2014-01-21 by Jan Bonquet
It(em) uut dien dat henrick van holzete vercocht heeft mychiele van/
wanghe knape der stad van loeven tscaerhout [van staende op] van vi dachmael/
bosch des voirs(creven) henrics gelegen opten wijng(ar)t berch inde p(ro)chie/
van hosbeke dwelc mychiele voirs(creven) ten naesten tide als men/
ald(aer) gewoenlic es te houwen sal doen houwen ende lam/
brecht vanden velde na den rechte d(er) stad van loeve(n) beleidt/
es tot allen den goeden des voirs(creven) henrics van holzete So/
eest dat de selve lambrecht comen es voe(r) scepen(en) van loeve(n)/
en(de) heeft geloeft den voirs(creven) mychiele dat hij hem aen tvoirs(creven)/
hout nu(m)m(er)meer hijnder noch letsel doen en sal met den/
voirs(creven) beleide maer hem daer mede behulpich zijn dat hem/
tvoirs(creven) hout volgen sal op dat de voirs(creven) mychiel des behoefde/
rijke vynkenb(osch) junii xxv
//
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2014-01-17 by Inge Moris