SAL7736, Act: R°266.3 (297 of 390)
Search Act
previous | next
Act R°266.3  
Act

Transcription

2020-01-09 by Jan Boncquet
It(em) al eest also dat de voirs(creven) henrick van haeltert de jonghe simpelic tot den voirs(creven)/
goeden comen es met den contulit voirscr(even) soe es nochtan claerlic gevorwaert en(de)/
ond(er)sproken dat de voirs(creven) brieve vand(er) guedingen en(de) contulit bliven selen ond(er) ons tott/
d(er)re tijt toe dat de voirs(creven) henrick van haeltert de jonghe in deen zijde en(de) henneken/
en(de) lijnken kijnde(re) peters de becke(re) die de selve peter hadde van marien wilen van/
haeltert dochter des voirs(creven) henrix svaders metter mynne(n) oft metten rechte be/
slicht selen sijn of de selve henneken en(de) lijnken getruwede kijnd(ere) sijn of en sijn/
en(de) oft sij inde voirs(creven) [goede] inder voirs(creven) guedingen begrepen gericht sijn of en sijn Ende/
also verre men bevijnden sal ter wettig(er) waerheit dat de selve ii kijnde(re) inde/
voirs(creven) goede gericht selen sijn nae den lantrechte dat sal hen altijt volgen ende/
toebehoe(re)n niet wederstaende den guedingen en(de) scepen(en) brieven voirgen(oemt) en(de) de/
selve scepen(en) brieve en selen hen daer tegen ghenen hynd(er) sijn oft prejudijs/
dragen Mer altijt salmen den voirs(creven) henricke van haeltert den jongen en(de) sijnen/
erfgenamen en(de) naecomelingen met den voirs(creven) brieven inden rechte behulp doen/
dat hen de goede voirs(creven) peyslic volgen moegen Behoudelic den kijnde(re)n voirs(creven)/
hoe(re)n lantrechte gelijc voirscr(even) steet Ende tyerst dat de voirs(creven) p(ar)tien metter/
mynne(n) oft met den rechte beslicht selen sijn en(de) de voirs(creven) kijnde(re)n vanden ghenen/
desmen bevijnden sal dat hen toebehoirt verwaert sijn salmen dan den voirs(creven)/
henricken den jongen sijnen erfgenamen en(de) [of] naecomelingen de voirs(creven) brieve over/
gheven en(de) laten volgen sond(er) argelist cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-15 by Agata Dierick