SAL7737, Act: R°220.3 (312 of 459)
Search Act
previous | next
Act R°220.3  
Act
Date: 1444-02-18

Transcription

2021-11-19 by kristiaan magnus
It(em) de voirs(creven) willem heeft geloeft den voirs(creven) staese en(de) henricke dat hen volgen/
sal den wijn die van wijntijde naestcomen(de) over een jaer wassen sal op ene(n) een/
stuck wijngarts toebehoren(de) alaerden corte van langdorp gelegen opten loeberch/
inde voirs(creven) p(ro)chie van langdorp tusschen de goede henrix standaerts en(de) wout(er) grieten/
also verre als gedragen thien rijders en(de) oft des wijns mynr wae(r) dat souden de/
voirs(creven) stass ende henrick moegen verhalen ten naesten wijntijde dat daer naest ver/
volghde ende waert oec also dat de voirs(creven) alaert den voirs(creven) wijngart ongewracht/
liet liggen soe moegen de voirs(creven) stass ende henrick dien wijng(ar)t doen opwercken ende dien cost selen sij aen den wijn voirs(creven) moegen verreycken en(de) niet voird(er) eisd(em)
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator