SAL7737, Act: R°5.4 (10 of 458)
Search Act
previous | next
Act R°5.4  
Act
Date: 1443-06-27

Transcription

2019-01-11 by Marika Ceunen
It(em) uut dien dat wouter smeyers ende jannes de putte(re) die nae den rechte der stadt/
van loeven geleydt sijn tot allen den goeden beruerlic ende omberuerlic jonck(er) jans/
he(r) van bout(er)shem ende van van huldenb(er)ghe gevo(n)nist hebben voe(r) meye(r) ende scepen(en) van/
loeven(en) zeke(r) scepen(en) brieve van loeven(en) spreken(de) van vijftich gulden cronen d(er) mu(n)ten/
skoninx van vrancr(rijck) erflik(er) renten die de voirs(creven) joncker jan heeft aen ende op/
tdorp goede ende heerlicheit van goetsenhoven ende al met allen hoe(re)n toebeh(oerten)/
he(re)n wouters van kersbeke ridders daer af tvo(n)nisse der scepen(en) van loeven(en) gewijst/
dat de voirs(creven) wouter ende jannes trecken souden met den meye(r) ende scepen(en) van /
loeven(en) op de voirs(creven) goede vonde hij daer te panden soe soude hij panden ende en/
vonden sij niet te panden soe souden sij voirtvae(re)n met den rechte Soe sijn/
de voirs(crevenn) meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) getogen op de voirs(creven) pande daer niet/
te panden vonden en es en(de) mids dien soe heeft de voirs(creven) meye(r) in jegenwoir/
dicheiden der scepen(en) gelevert en(de) in handen gesedt den woute(re)n en(de) jannese/
de voirscr(even) pande voe(r) gebreck van hoe(re)n voirs(creven) erfrenten en(de) voer cost en(de)/
co(m)mer die daer op gegaen es met den rechte cor(am) pynnoc vosher /
vynck dormale junii xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-09-26 by Inge Moris