SAL7737, Act: R°54.7 (96 of 459)
Search Act
previous | next
Act R°54.7  
Act
Date: 1443-08-17

Transcription

2021-11-18 by kristiaan magnus
It(em) om deswille dat willem de custe(re) dieme(n) heet van haren gevo(n)nist heeft voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(e) zeke(r) scepen(en) brieve van loeven op philipsen py(n)nock henrix soen/
was van sekerder waerscapen die de voirs(creven) philips den voirs(creven) wille(m)me gedaen heeft/
van ene(n) huyse en(de) hove met sijnd(er) toebehoirte(n) gelegen inde nuwestrate tusschen/
de goede jans vand(er) borch en(de) den kerchof van sente mychiels vanden welke(n) tvo(n)nisse/
d(er) scepen(en) van loeven(e) wijsde datmen den voirs(creven) philipse dach doen soude Gemerct/
dat de voirs(creven) willem uut den voirs(creven) goeden meer vant gaende dan hem gewa/
randeert was drie capuynen drie oude groten en(de) een halster rogs erflic ende de/
voirs(creven) philips tsijne(n) daghen van rechte niet een qua(m) soe hevet tvo(n)nisse der scepen(en)/
van loeven(e) gewijst dat de voirs(creven) willem den voirs(creven) philipse vand(er) voirs(creven) waerscanp/
verreyct heeft coram o(m)nib[(us)] scab(in)is in scampno augusti xvii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator