SAL7737, Act: R°59.5 (104 of 459)
Search Act
previous | next
Act R°59.5  
Act
Date: 1443-08-27

Transcription

2021-11-19 by kristiaan magnus
Van lijsbette(n) van zelle/
It(em) uut dien dat jan wittevrouwen die vanden rechte en(de) vand(er) vryheit es/
van sente pet(er)s mansscape van loeven op heden hadde doen inscriven/
lijsbetten van zelle van he(re)nthals d te kennen ghevende dat zij met/
meye(r) en(de) scepen(en) van tong(er)loe op so(m)mege van sijnen [goeden] recht gevord(er)t/
hadde voer en(n)igen haefliken stucken die zij te hem eysschen(de) wae(r)/
ende want de he(re)n sente pet(er)s ma(n)nen van loeven int recht/
claerlic verstonden dat de vorderinge van rechte die de voirs(creven)/
lijsbeth op des voirs(creven) sente pet(er)s mans goede gedaen hadde ende/
noch dede gedaen wae(r) en(de) gesciedde voe(r) seke(re)n erfpacht die zij/
op sij op sijnen goede hadde en(de) verreycken wouden Soe eest dat/
de voirs(creven) sente pet(er)s ma(n)ne ter manissen smeyers gewijst hebben/
voe(r) een vo(n)nisse dat de voirs(creven) lijsbeth hoe(r) recht voert vervolgh/
mach daer zij dat begonnen hadde cor(am) d(omin)us symon pynnock miles/
lye(ming)[en] jacobus pynnoc joh(ann)es de oppendorp lombart ho(m)i(ni)b[(us)] s(an)c(ti) petri/
joh(ann)es de borchoven(n) (et) walt(erus) pynnock ho(m)i(ni)bus s(an)c(ti) petri lov(aniensis) aug(usti) xxvii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator