SAL7737, Act: V°321.1 (457 of 459)
Search Act
previous | next
Act V°321.1  
Act
Date: 1444-06-22

Transcription

2021-11-17 by kristiaan magnus
It(em) cond zij alle(n) lieden dat wille(m) busscop en(de) jan vande(n) beek beck veken/
scepen(en) va(n) wynghe in teg(enwoirdicheit) der scepen(en) va(n) loeven(e) gestae(n) hebbe(n) getuyght/
en(de) gedrage(n) dat sij niet ande(re)n hoe(re)n medegesellen scepen(en) va(n) wynghe/
daer bij en(de) ov(er) geweest hebbe(n) daer wouter beetsen de jonghe als meyer/
jonck(er) anthonijs va(n) rotselair h(ere)n te staden en(de) voecht van huder hondert/
in sijnen hof te wynghe bij hen en(de) hoe(re)n medegesellen voirs(creven) met ir/
vier genechte(n) gedaeght heeft voir gebreck van ii d pe(n)ni(n)gen goets gelts/
die de voirs(creven) jonck(er) anthonijs erflic houden(de) was op een dachmael/
lants geleg(en) inde p(ro)chie va(n) wy(n)ge op de grevendelle tussche(n) de goede/
des voirs(creven) wille(m)s busscops en(de) de goede henrix dyericx in welken/
dagen genoemt voirt gheeyscht en(de) uutgedaeght worden reyneer wile(n)/
de pape natuerlic soen henrix willen de pape en(de) yde van tolmaer/
sijn wijf met allen den ande(re)n p(er)soene(n) die hen rechts vermate(n) tot den/
voirs(creven) goeden dien men dat na den rechte bynne(n) der yerster genechte(n)/
cond et te weten dede Tuyge(n)de voirt de voirs(creven) scepen(en) van wynghe/
dat sij tvierde genechte va(n) gravie(n) uut seyni uut sijnde mett(er) saken/
der welker sij na manisse(n) des meyers voirs(creven) niet wijs en wae(re)n /
teghen aen de scepen(en) va(n) loeven(e) als aen hoer hoeft om hen daeraf/
een vonisse te hebben(e) en(de) dat hen de selve scepen(en) va(n) loeven(e) gave(n)/
voer een vo(n)nisse alle de ghene die jong(er) waere(n) dan de voirs(creven)/
jonck(er) anthonijs en(de) dient mette(n) rechte condt gedae(n) was hen uuten/
voirs(creven) goede(n) en(de) den voirs(creven) meyer tot behoef des voirs(creven) jonck(er) anth(onijs)/
daer inne [dwelc zij in hoe(r) banck ten behoirliken tide geuutent hebben welke saken voirs(creven)] dewelce de voirs(creven) scepen(en) van wy(n)ge ald(aer) ov(er)bracht en(de)/
voir scepen(en) van loeven(e) getuycht hebben bidden(e) den selve(n) scepen(en) van/
loeven(e) datt sijt voirt op hen tuyge(n) en(de) segele(n) wille(n) dwelc doen/
lombart pynnoc junii xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator