SAL7737, Act: V°56.1 (100 of 459)
Search Act
previous | next
Act V°56.1  
Act
Date: 1443-08-22

Transcription

2021-11-18 by kristiaan magnus
Van henricke zeghers It(em) tvo(n)nisse tusschen henricke(n) zeghers van berlaer in deen zijde ende/
lauwereyse van winghe die nae den rechte der stad van loeven beleit is/
tot den goeden gheerts zeghers neve des voirs(creven) he(n)rix in dande(r) alse van/
seke(re)n erfeleken goeden des voirs(creven) henrix zeghers gelege(n) te berlaer die/
de voirs(creven) lauwereys meynde dat hem en(de) zijne(n) beleyde volgen souden/
om dat hij die mett(er) bancke(n) rechte van berlaer uutgewonne(n) soude/
hebben voir seke(re)n tsijs die de selve gheert hadde moete(n) betalen van/
zijne(n) goeden ende die dair voer bescudden of zij soude(n) met rechte uut/
gewonne(n) hebben geworde(n) die also wel op des voirs(creven) henrix goede stonde(n)/
als op de sijne Vande(n) welken aensprake ende verantwerde(n) geschieden en(de)/
de p(ar)tien hen alrehande thoenisse vermate(n) dair af de voirs(creven) he(n)r(icke) zeghers/
onder den ande(re)n thoende met scepen(en) van berlaer dat de voirs(creven) p(ar)tien/
hen vande(n) stoote die was vande(n) voirs(creven) goede(n) omtrent kersmisse lestlede(n)/
also wale van have(n) en(de) erve en(de) alles gheens dies sij tot malc ande(re)n/
tsegge(n) hadden tot den dage toe van doen keerde(n) inde(n) scepen van b(er)laer/
ten heylige(n) zwe(re)nde te houden des de scepen(en) d(aer) af seggen souden en(de)/
dat zij doen zeide(n) voir een segge(n) dat de voirs(creven) henrick zeghers teeu/
wegen dage(n) blive(n) soude in sijn goede en(de) dat de voirs(creven) he(n)rick dies den/
voirs(creven) gheerde betalen soude tot iii payme(n)ten xlix guld(en) peters te wete(n)/
x d(aer) af te vastenavonde doen naescomen(de) xix te sentjans misse d(aer) naest/
wolgend(de) en(de) dand(er) xx peters te kersmisse d(aer) naest vervolgen(de) en(de) nu/
naescomen(de) en(de) dat de voirs(creven) p(ar)tien malcande(re)n geloefde(n) dair af vesticheit/
te doen het wae(re) van goedingen of and(er)s soe dair toe behoe(re)n souden Was/
gewijst met desen woirden nae aensprake nae verantw(er)den en(de) nae/
toenisse van beyde den p(ar)tien dat de voirs(creven) p(ar)tien malcande(re)n voldoen/
selen nae uutwisen van seggen dat de scepen(en) van berlaer dair af/
uutgesproken hebben cor(am) o(mn)ibus sca(bin)[is] excepto vynck aug(usti) xxii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator