SAL7737, Act: V°76.2 (125 of 459)
Search Act
previous | next
Act V°76.2  
Act
Date: 1443-09-14

Transcription

2021-11-19 by kristiaan magnus
Item willem vand(er) hofstad van cortbeke soen vranx wilen vand(er) hofstat/
elijs comen in jeg(enwordicheit) des burg(er)meesters en(de) d(er) scepen(en) van loeve(n)/
hier na genoemt en(de) heeft geloeft op sijn lijf en(de) op sijn goet en(de) op/
soenbreke en(de) vredebreke te sijn dat hij om engheenrehande saken wille/
die gesciet moeghen sijn tuschen hem in deen zijde en(de) goerde he(r)mueys/
den jongen en(de) henricken den verme(re) voirspreke in dande(re) den selven/
goerde of henricken nu(m)mermeer vede hatye viantscap noch wangunst/
doen noch draghen en sal hen crencken noch hynde(re)n aen lijf of/
aen goet daghen noch moeyen buyten lants noch te campe/
eysschen bij hem selven of ye bij yemande and(er)s Beke(n)nende de/
voirs(creven) willem zo wair hij hier tegen dade dat hij verboert soude/
hebben sijn lijf en(de) sijn goet ond(er) wat he(re)n of gerichte dat dat/
bevonden werde (et)c(etera) in meliori forma cor(am) vynckenb(osch) burg(imagistro)/
(et) pynnoc dormale scab(inis) sept(embris) xiiii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator