SAL7737, Act: V°80.1 (130 of 459)
Search Act
previous | next
Act V°80.1  
Act
Date: 1443-09-20

Transcription

2021-11-19 by kristiaan magnus
It(em) uut dien dat stoet en(de) gescille opv(er)staen was tuschen janne van berkelaer/
wonen(de) ter reet in deen zijde en(de) janne de cupe(re) knape der stad van/
loeven die beleidt es na den rechte der stad van loeven tot den/
goeden arnts van ghiessen in dande(re) van seke(re)n erfliken goeden tot ond(er) de/
[banck va(n)] artslaer gelegen so sijn de voirs(creven) p(ar)tien comen voe(r) scep de welke/
den voirs(creven) janne de cupe(re) en(de) sijnen beleide bij continuacien des voirs(creven)/
jans van berkelaer biden vo(n)nisse d(er) scepen(en) van loeven aengewesen/
sijn So sijn de voirs(creven) p(ar)tien come(n) voe(r) scepen(en) van loeven en(de)/
hebben hen vanden voirs(creven) stote en(de) des daer aen cleven mach/
verbonden en(de) gesubmitteert in segge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)n/
te weten de voirs(creven) jan van berkelaer in gielise van berkelaer sijne(n)/
brueder en(de) geheerde brau en(de) de voirs(creven) jan de cupe(re) in woute(re)n/
van he quaderebbe en(de) wille(m)me van haren in alsulker vuegen/
dat de voirs(creven) iiii segge(re)n beid(er) p(ar)tien besceit aenhoe(re)n en(de) wael/
wegen selen en(de) hoe(r) seggen daer af uutenen bynne(n) xiiii/
nachten naestcomen(de) op dat zijs eens en(de) van accoerde sijn/
en(de) of zijs niet eens en zijn so selen zij tsamen bynne(n) den/
selve(n) tide nemen enen ov(er)man te weten mychiele van/
berkelaer natuerlic brued(er) der voirs(creven) gebruede(re) die sijn segge(n)/
daer af uutenen en(de) seggen sal bynnen xiiii nachten daer/
na volgen(de) geloven(de) vast en(de) gestentich te houden zo wes/
de voirs(creven) iiii segg(ere)n of de ov(er)man daer af voe(r) hoe(r) seggen/
uutspreken selen en(de) o Geloven(de) voert de voirs(creven) p(ar)tien/
tegen malcande(re)n int recht te comen voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven vanden voirs(creven) goeden des naesten dijsdaichs/
na dat den voirs(creven) tijt vanden ov(er)man uut sijn sal op dat/
tseggen me in tijts niet geseeght en worde lye(ming)[en]/
lombart sept(embris) xx des vrydaichs
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator