SAL7737, Act: V°83.1 (133 of 459)
Search Act
previous | next
Act V°83.1  
Act
Date: 1443-09-26

Transcription

2021-11-19 by kristiaan magnus
Jan wellens van vorst/
It(em) jan vand(er) hoeven van eyndhoutha(m)me es comen in jeg(enwoirdigheit) des burg(er)meest(er)s/
en(de) der scepen(en) van loeven hier na genoempt en(de) heeft geloeft op sijn/
lijf en(de) op sijn goet en(de) op zoenbreke en(de) vredebreke te sijn dat hij/
om gheenrehande saken wille die gesciet moegen sijn tuschen hem/
in deen zijde en(de) janne wellens van vorst in dande(re) den selve(en)/
janne nu(m)m(er)meer vede hatye noch viantscap doen noch dragen/
en sal hem crencken noch hynde(re)n aen lijf of aen goet dagen/
noch moeyen buyten lants noch te camp eyschen bij hem selve(n)/
noch by yeman(de) anders beke(n)nende (et)c(etera) [in meliori forma] pynnoc voshem/
sept(embris) xxvi a(n)no xliii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator