SAL7738, Act: V°187.2 (296 of 480)
Search Act
previous | next
Act V°187.2  
Act
Date: 1445-02-04

Transcription

2013-09-19 by Kristiaan Magnus
It(em) den voirs(creven) beleydtbrief metten ande(re)n scoutbrieve en(de) erfbrieve staende ond(er) ons ind(er)/
kisten in een root cofferken selen bij consente van p(ar)tien ond(er) ons altijt bliven om/
daer met gewracht te wordene ind(er) manie(re)n de cedule bijde selve blie brieve liggen(de)/
begrijpt cor(am) eisd(em) [It(em) den voirs(creven) beleidtbrief van]/
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2013-05-17 by Inge Moris