SAL7738, Act: V°187.3 (297 of 480)
Search Act
previous | next
Act V°187.3  
Act
Date: 1445-02-03

Transcription

2013-09-26 by Kristiaan Magnus
It(em) jacob bet(er)man en(de) lucie sijn wijf weduwe jans wilen vand(er) lynden scoe(n)/
makers in p(rese)ncia hebben gekent en(de) gelijt ope(n)bairlic dat jan spy(n)noer/
metse(re) hen volcomelic vernueght en(de) gecontenteert heeft van alsulken/
gebreke als mathijs wile(n) lap vad(er) der voirs(creven) lucie(n) hebbe(n) mochte in e(n)niger manie(re)n aen/
claese spy(n)noer becke(re) neve des voirs(creven) jans spy(n)noer vand(er) pontassise(n) der stad van loeven(en) d(aer)/
voe(r) de selve mathijs mette(n) voirs(creven) ja(n)ne spy(n)noer metse(re) ter stad wert borge bleven wae(re)/
scelden(de) d(aer)om de voirs(creven) gehuyssche(n) den voirs(creven) ja(n)ne spy(n)noer metse(re) janne [claese]/
sijnen neve en(de) huer goede volcomelic quijte geloven(de) den selven noch/
hue(re)n goeden uut ocsuyn des voirs(creven) es nu(m)mermeer aentespreken etc(etera)/
cor(am) ov(er)wynge vynk(enbosch) febr(uarii) t(ert)[ia]/
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2013-05-17 by Inge Moris