SAL7739, Act: R°1.2-V°1.1 (1 of 608)
Search Act
previous | next
Act R°1.2-V°1.1  
Act
Date: 1445-06-24

Transcription

2015-09-30 by Frans Feyaerts
Item lauwereys en(de) henrick straetma(n) gebruede(re) kijnde(re) jans wijlen/
straetma(n) van houd(er)t en(de) jan straetma(n) zoen des voirs(creven) henrix te voe(re)n/
uut des selfs henrix zijns vad(er)s brode gedaen in p(rese)ncia hebben geloeft/
ind(ivisim) want zij die naeste erfgename(n) zijn vand(er) zwertzijden henrix/
h wijlen straetma(n) gehet(en) pylijs(er) die onlanx bij pet(ere)n van ge(m)blours/
cok van live t(er) doot bracht es oft also geviele dat heynken zoen des voirs(creven)/
wijlen henrix straetma(n) die hij acht(er) gelaten heeft en(de) noch t(er)tijt ontmu(n)dich/
en(de) ond(er) sijn dage es als hij tsijnen mu(n)digen daghen comen wae(re) coese/
en(de) aenname de veede tegen den selven pete(re)n van gemblours en(de) en/
woude den selven pet(ere)n aen hem niet laten zoenen voe(r) de so(m)me van/
pe(n)nyngen van xliii guld(en) pet(er)s der mu(n)ten ons gened(ichs) he(re)n sh(er)tog(en)/
die de voirs(creven) p(er)soene alse naeste oiren en(de) sond(er)s des voirs(creven) wijlen henr(ix)/
straetma(n)s naden voirs(creven) jongen heynken zijnen zone d(aer)af en(de) vande(n)/
selven pete(re)n ontfangen hebben dat zij alsdan in dien gevalle den voirs(creven)/
pet(ere)n de selve xliii guld(en) pet(er)s opleggen en(de) betalen sele(n) ter stont alse/
vervolghde en(de) vereycte schout ende hebben voirts geloeft oft gebuerde/
eer de voirs(creven) zoeni(n)ge aen den selven heynken straetmans zijnen zoen/
gedaen wae(re) dat e(n)nich van hen aflivich worde het wae(re) een oft/
meer so zal oft zullen die alsdan leven gehouden zijn eene(n) oft/
twee op datt(er) twee gestorven wae(re)n gelike p(er)sone voe(r) de voirs(creven) gelufte
//
voe(r) scepen(en) van loeven(en) op te voirs(creven) manie(re) te doene geloven en(de) v(er)borgen en(de) zo/
wa(n)neer de selve heynken tsijnen daghen comen zijn zal en(de) de voirs(creven) peter/
den voetval daer aen gedaen sal hebben so zullen de voirs(creven) p(er)soene oft de/
gheene die namaels daer voe(r) gesedt moegen worden vand(er) voirs(creven) geluften/
te weten vanden voirs(creven) xliii pet(er)s te restitue(re)n quijt en(de) ongehouden sijn/
abs(oloens) voshem in festo b(ea)ti joh(annis) bap(tis)[te]
//
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2015-09-24 by Inge Moris