SAL7739, Act: R°114.3, V°113.2 (219 of 608)
Search Act
previous | next
Act R°114.3, V°113.2  
Act
Date: 1445-11-13
LanguageNederlands

Transcription

2019-01-29 by Frans Feyaerts
It(em) de voirs(creven) jan neels heeft geloeft en(de) toegeseeght den voirs(creven) symone sijne(n) brueder/
dat hij wille(m)me hoird(er) brued beid(er) brued(er) die inde voirs(creven) goede ind(er) guedinge(n) beg(re)pen/
gedeilt en(de) gericht es gheen guedinge noch vesticheit h(ier) noch eld(er)s of yeman(de) and(er)s/
tot sijnen behoef of van sijne(n) weghen doen en sal voe(r) dat de voirs(creven) symoen/
v(er)nueght es of goede vesticheit heeft van alsulken schout en(de) gebreke als hij ten/
selven symone waert gehouden es mids eenre uutspraken tusschen hen drien/
by vrienden geschiet cor(am) py(n)noc naen octobris xiii a(n)no lii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1 [deel 1 onderaan R°114 / deel 2 onderaan V°113]
Date: 1452-10-13
LanguageNederlands

Transcription

2019-01-29 by Frans Feyaerts
Dese brieve en salmen niet ov(er)geven noch d(air)mede laten wercken men en besie de vorw(er)de/
staende maii xxviii ond(er) tvoirs(creven) beleid en(de) ond(er) de geluften ald(air) gedaen vand(en)/
voirs(creven) gebruede(re)n den kynde(re)n vand(er) borch en(de) dese guedinge brieve selen staen/
en(de) alhier bliven ind(er) selv(er) manie(re)n en(de) (con)dicien dat vanden voirs(creven) beleide/
bevorw(er)t es/
It(em) niet wed(er)staende des(er) (con)dicien of vorwerden so es geschiet duutgeven staende/
julii xvi lib(r)[o] lvi by weten en(de) (con)sente vand(er) stad naden bescheide va(n) q(ui)tancien en(de) and(er)s/
dat jan neels d(er) stad by brachte Act(um) julii xvi eod(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-24 by Agata Dierick