SAL7739, Act: R°330.3 (548 of 608)
Search Act
previous | next
Act R°330.3  
Act
Date: 1446-05-31

Transcription

2018-11-18 by Frans Feyaerts
Tvonnisse tusschen reyne(re)n vanden hoevelde die naden rechte der stad van loven(en)/
beleidt es tot allen den goeden have ende erve henr(ix) de beer in deen zijde/
en(de) janne van winghe vleeschouwe(re) in dandere alse van vijf gulden(en) rijders oft/
de weerde daer af die gheert desmet van wiltsele den voirs(creven) henricken de beer/
scul(dich) was en(de) daer op dat de selve jan van winghe met rechte begoi(n)nen hadde/
te p(ro)cede(re)n mett(er) bancken recht van wiltsele Waert ghewijst met desen woirden/
nae aensprake v(er)anweerden en(de) thoenisse des self jans dat den voirs(creven) reyne(re)n/
en(de) sijnen beleyde de voirs(creven) vijf riders volgen souwen en(de) dat de selve jan van/
winghe daer aen verdoelt ware p(rese)ntibus om(n)ibus scab(inis) dempto abs(oloens) vynck/
maii ultima des dijsdaighs
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-08 by Jos Jonckheer