SAL7739, Act: V°260.2 (430 of 608)
Search Act
previous | next
Act V°260.2  
Act
Date: 1446-03-30

Transcription

2018-04-29 by Frans Feyaerts
Item jan van nethenen diemen heet vanden royele heeft openbairlic gekendt/
ende gelijd dat hij gehaven en(de) ontfangen heeft vanden edelen jonck(er) janne he(re)/
te bergen opten zoom (et)c(etera) de so(m)me en(de) weerde van hondert gulden(en) zwaerd(er) cronen/
vranckrijksch(en) voer dafquiten en lossinge van vijf mudden corens d(er) maten van/
loeven(en) erfspachts vandien vijfthien mudden corens erflix pachts die jonck(er) boudewij(n)/
van ghymes oem des voirs(creven) jonck(er) jans en(de) zeke(re) ande(re) p(er)sone zijn borgen den voirs(creven)/
ja(n)ne and(er)wile bekent heeft voer scepen(en) van loeven(en) gelijc de brieve d(aer)op gemaect/
dat volcomelic uutwijsen Bekennen(de) hem de voirs(creven) jan van desen vijf mudde(n)/
voirs(creven) corens erfspachts en(de) noch van desgeliken vijf mudden corens erfspachts/
die hem de voirs(creven) joncker jan vanden voirs(creven) vijfthien mudden corens and(er)wile/
hier te voe(re)n afgequeten heeft en(de) d(aer)af hij oic den selven jonck(er) janne quita(n)cie/
gegeven heeft voe(r) scepen(en) van loeven(en) wael en(de) volcomelic betaelt en(de) v(er)nueght/
den voirs(creven) jonck(er) baudewijne zijne borgen en(de) allen all ande(re)n dien dat aengaen/
mach vanden voirs(creven) afgequijtten erfpachte en(de) van allen gevallen(en) renten d(aer)af/
quijte(re)nde en(de) openbairlic quijtsceldende Geloven(de) hen met den voirs(creven) scepen(en)/
brieve ne(m)m(er)meer voird(er) te moeyene oft te eyschen dan van vijf mudden/
erfpachts die noch vanden voirs(creven) vijfthien mudden ongequeten staen d(aer)af/
den selven scepen(en) brief blijft in zijnre macht en(de) weerden sond(er) argelist/
H(ier) wae(re)n ov(er) jacob pynnock en(de) wout(er) capellema(n) scepen(en) te loeven(en) xxx m(ar)cii/
a(n)no xlv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-01 by Jos Jonckheer