SAL7739, Act: V°298.4 (484 of 608)
Search Act
previous | next
Act V°298.4  
Act
Date: 1446-04-27

Transcription

2018-07-04 by Frans Feyaerts
It(em) de edele en(de) waelgeboirne jonck(er) jan he(re) te b(er)gen te glymes en(de)/
topvelpe (et)c(etera) in deen zijde en(de) jonck(er) anth(onijs) van glymes he(re) van/
vaelhem en(de) van melijn zijn brued(er) in dande(re) hebben hoiren dach/
van thoenisse die zij hadden dienen(de) op m(or)gen voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeve(en) uutgestelt en(de) v(er)lengt tot van in sat(er)dage/
naestcomen(de) ov(er) een maent te mistide voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeve(en) inde banck ald(aer) [te wesen gelijc zij op morgen doen soude(n)] cor(am) wijtvliet vynck f(eria) q(ua)rta post/
q(ua)si mo(do)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-04 by Jos Jonckheer