SAL7739, Act: V°324.2 (537 of 608)
Search Act
previous | next
Act V°324.2  
Act
Date: 1446-05-24

Transcription

2018-11-05 by Frans Feyaerts
Van lenarde hannart/
It(em) van zulker aenspraken als leenard ha(n)nart gedaen heeft tot henri cadot/
voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) alse dat de selve henrick grotelic op zijn/
ee(re) gesproken hadde seggende dat de selve leenard een quaet valsch v(er)rade(r)/
wae(re) alrehande quade spitige woirde es tvo(n)nis d(er) scepen(en) van loeven(en)/
na [andwoirde en(de)] thoenisse d(aer)af gehoirt dat de voirs(creven) henrick den voirs(creven) leenarde/
doen zal een bedev(ar)t te meylanen en(de) dairw(er)t porren bynnen xl dagen/
naestcomen(de) en(de) goede w(ar)heit (et)c(etera) oft den selven lenarde d(aer) voe(r) geven/
also vele gelts als d(aer)op steet cor(am) scab(inis) in pleno scampno maii xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-08 by Jos Jonckheer