SAL7739, Act: V°328.1 (544 of 608)
Search Act
previous | next
Act V°328.1  
Act
Date: 1446-05-28

Transcription

2018-11-17 by Frans Feyaerts
It(em) willa(m)me de h(er)levaul alse man ende momboer jouffr(ouwe) johanne(n) sijns wijfs/
ter eenre zijden en(de) gielijs de le tour balliu van ha(n)nut ter ande(re) hebben/
eendrechtichlic dach van rechte genomen voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) van/
heden ov(er) viii dage te mistide cor(am) abs(oloens) burg(i)m(a)g(ist)ro sabbato maii xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-08 by Jos Jonckheer