SAL7741, Act: R°17.1 (32 of 321)
Search Act
previous | next
Act R°17.1  
Act
Date: 1447-07-10
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-11 by Gerry Van Helmont
Cond zij allen lieden dat jan vanden broecke zone gielijs vanden broecke van/
velthem in jegewordich(hei)[t] der scepen(en) van loeven(e) gestaen heeft genomen en(de) bekent/
dat hi genomen heeft vanden p(ri)oir [en(de) co(n)vents] sgodshuys van gruene(n)dale in zonien vijf/
dachmael lants gelegen in vijf stucken ynden p(ro)chien van velthem en(de) berchsee(m)/
daeraf dat deen stucke houdende [es] een dach(mael) es [es] geleg(en) acht(er) conijns opde(n) ned(er)hof/
tusschen de goede wout(er)s vanden bruel en(de) de goede ev(er)arts van wynghe/
dand(er) stuck houden(de) drie vie(re)ndeel es geleg(en) op tspecvelt tusschen de goede/
pauwels ts(er)golijs en(de) goede gielijs welde tderde stuck houden(de) oic drie/
vie(re)ndeel es geleg(en) te herixhem tusschen de goede reyners wilen van ludick/
en(de) de goede d(er) jouff(rouwe) vander steenbruggen welc lant staphans voirscr(even) de/
voirs(creven) gielijs zal brake laten ten eynde vand(en) voirs(creven) t(er)mijne tvierde stuck houdende/
twee dach(mael) es geleg(en) opt kerchof velt ond(er) de gruene gracht tusschen de goede jans/
de mu(n)te(re) van loeven en(de) de goede wout(er)s de becke(re) tvijste stuck houden(de) een/
half dach(mael) es geleg(en) opt selve velt ond(er) den borrekensdriesch tusschen de goede /
pauwels ts(er)golijs voirscr(even) en(de) de goede lambrechts de becke(re) Ende dese voirs(creven)/
lande sal de voirs(creven) wyn laten te weten drie vie(re)ndeel lants op herixhem/
geleg(en) met rogghe besaeyt en(de) dande(re) stucken glans lants algeheel Te/
houden te hebben en(de) te wynnen van half merte lestleden eene(n) t(er)mijn/
van seess ja(r)en lang due(re)nde deen na dand(er) sond(er) myddel volgen(de) elcx/
jaers dae(re)n bynnen voir en(de) om vierthien halst(er) rogs goet en(de) payabel met/
wa(n)ne en(de) met ved(ere)n wael bereydt der maten van loeven tsente andries/
misse apostels te betalen en(de) tot loeven te leve(re)n alle ja(r)e den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde en(de) telken t(er)mijne alse v(er)volghde schout Item sal de voirs(creven) jan/
tvoirs(creven) lant bynnen den voirs(creven) t(er)mijn wel en(de) cusbaerlic eens ov(er) mesten/
en(de) dat wynnen en(de) werven gelijc zijne(n) reengenoyten boven en(de) benede(n)/
Welke vorwerden [en(de)] punten voirs(creven) de voirs(creven) jan heeft geloeft wel en(de) volco/
melic te gelden en(de) te voldoen in alle d(er) manie(re)n boven bescr(even) en(de) telken/
t(er)mijne alse vervolghde schout hier wa(r)en ov(er) my(chiel) abs(oloens) lynden /
julii x[a]
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-07-07 by kristiaan magnus