SAL7741, Act: R°21.1-V°21.1 (41 of 321)
Search Act
previous | next
Act R°21.1-V°21.1  
Act
Date: 1447-07-15
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-22 by Gerry Van Helmont
It(em) jan de keyser soen wouters de keyser [en(de) marie zijn wijf] in jeg(enwordicheit) hebbe(n) genomen en(de) bekent/
dat hsij genomen hebbe(n) tegen van janne gheylincx thof des selfs jans/
gelegen ten bruelle inde p(ro)chie van erpse metten huysen hoven wynnen(de)/
landen beemden eeusselen en(de) ande(re)n sijnen toebehoerten gelijc de voirs(creven) ja(n)/
gheylincx die goede aldair houdende es Te houden te hebben en(de)/
te wy(n)nen van half meye lestleden enen t(er)mijn van xii ja(r)en lanck/
deen na dand(er) sonder myddel volgen(de) elx jaers dae(re)nbynne(n) om/
neghenentwintich mudde en(de) sesse halster rogs goerts en(de) payabels/
pachts van erpse met wa(n)ne en(de) met vede(re)n wael bereydt der/
maten van loeven tsente andriesmisse apostels te betalen en(de) te/
loeven te leve(re)n alle ja(r)e den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine/
alse vervolghde schout It(em) sal de voirs(creven) wyn den voirs(creven) ja(n)ne jaerlix/
jaerlix [te(n) tide voirs(creven) te loeven] leve(re)n een mudde tarwen een zister erwiten en(de) een zister/
raepsaets d(er) maten voirs(creven) d(aer) voe(r) ja(n) hem afcorten sal i(½) mudde/
rox d(er) selv(er) maten It(em) sal de voirs(creven) wyn de eeussele va(n)de(n) voirs(creven)/
goeden wel en(de) loflic bevreden en(de) beheymen en(de) die bevreedt en(de)/
beheymt laten gelijc hij die vant tsijnen aencomen It(em) sal de selve/
wyn allet mest dat hij inde voirs(creven) goede gemaict sal hebbe(n)/
te half meye opt leste jaer ten selve(n) opt voirs(creven) lant gevuert/
hebben slants meesten p(ro)fijt It(em) sal de voirs(creven) wyn jairlix leve(re)n/
xxv mandele walme(re) goede en(de) cusba(r)e om de huysinge d(aer)mede/
te decken en(de) alsmen die ald(aer) verdect so sal de wyn den/
werclieden den montcost gheven en(de) jan de dachhue(re)n It(em)/
allet oeft opte voirs(creven) goede jairlix wassende selen de voirs(creven)/
gebruede(re) jan en(de) de wyn deylen half en(de) half en(de) jans/
helicht sal de wyn hem te loeve(n) leve(re)n En(de) de huysi(n)ge/
vanden voirs(creven) hove sal de voirs(creven) wyn houden vand(er) und(er)ster/
rijkelen ned(er)waert op sijne(n) cost It(em) sal de voirs(creven) wyn den/
voirs(creven) ja(n)ne jairlix doen twee corweyden met sinen wagen/
en(de) p(er)den It(em) sal de voirs(creven) wyn de eeussele ald(aer) op dleste jaer/
vanden voirs(creven) t(er)mijne te half m(er)te ongheett? laten en(de) waert/
dat daer e(n)nige oude willigen verdroeghde die sal de /
wyn hebben en(de) twee poten daer voer wed(er) setten ende es/
voert gevorwert dat de voirs(creven) wyn de voirs(creven) lande wel/
en(de) loflic wynne(n) en(de) werven sal gelijc zijnen reengenoten/
bove(n) en(de) beneden en(de) die laten te sijne(n) afsceiden ind(er) manie(re)n/
hier na bescreven te weten dlijndbosch met zijnre toebehoerte(n)/
met rogghe besaeyt op iiii getidege voren dblock achter/
thof met zijnre toebehoerten braecke eens omgedaen ende/
tcapellevelt met zijnre toebehoerten met zom(er)coorne de
//
de gherste op iii voren en(de) devene op ii voren en(de) een dach(mael) vanden/
voirs(creven) lande met raepsaede It(em) allet stroe opte voirs(creven) goede/
wassende sal de voirs(creven) wyn met sijnen beesten bynne(n) den/
voirs(creven) hove etten en(de) sliten en(de) mest d(aer) af maken en(de) dat/
vueren op tvoirs(creven) lant slands meesten p(ro)fijte en(de) alle dese/
vorwerden (et)c(etera) witte wynghe julii xv
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-07-07 by kristiaan magnus