SAL7741, Act: R°218.3-V°218.1 (234 of 324)
Search Act
previous | next
Act R°218.3-V°218.1  
Act
Date: 1448-04-16
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-23 by Gerry Van Helmont
It(em) de voirs(creven) raes adam ende jouff(rouwe) marie sijn wijf dochter des voirs(creven)/
raes hebben geloeft ind(ivisim) den voirs(creven) henricken dat zij hem tot des selfs
//
henrix manissen behoirlijke guedinge en(de) vesticheit doen sullen ter plaetsen/
daer dat behoirt en(de) sond(er) zijnen cost van ix dachmalen lants oft d(aer)/
omtrent gelegen te bevekem op tvyleervelt in eenen stucke gelijc zij/
dat ald(aer) houden(de) sijn ende desgelijx vanden derdendeele van eenen boend(er)/
lants gelegen ter sluysen boven de coestrate tusschen de goede goerts/
van meerbeke en(de) sgodsh(uys) van ghempe dat houden(de) es goert van vyleer/
en(de) d(aer)toe also vele te doen dat den selven henricken en(de) sijnen naeco/
melingen genoech sijn moege eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-01 by kristiaan magnus