SAL7741, Act: R°219.2 (235 of 324)
Search Act
previous | next
Act R°219.2  
Act
Date: 1448-04-17
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-23 by Gerry Van Helmont
It(em) arnt de la leut ter eenre zijden ende jouff(rouwe) marie wedewe henrix wijlen vand(er)/
lynden ter ande(re) hebben hen gekeert ende gesubmitteert van allen alsulken geschillen/
ende heyschingen van pijnen ende arbeide als de voirs(creven) arnt der voirs(creven) jouff(rouwe) totten/
dage toe van heden eysschen(de) mocht sijn in vrienden zegge(re)n en(de) yssene(re)n te weten/
de voirs(creven) arnt in arnde vanden bossche ende gheerde vanden hove ende de voirs(creven)/
jouff(rouwe) marie in janne van loxenb(er)ghe stadhelde(r) vanden bailliu vande(n) walschen/
brabande en(de) janne le senescael op dese vueghe dat de voirs(creven) segge(re)n hoe(r) segge(n)/
vanden voirs(creven) geschille uutseggen ende uutenen sullen van heden bynnen xiiii/
nachten naestcomen(de) Ende oft e(n)nich vander voirs(creven) p(ar)tien segg(ere)n gebrake dat die/
alsdan in de stad eenen ande(re)n gelijken man sal moegen nemen ende oft/
de voirs(creven) p(ar)tien segg(ere)n bynnen den voirs(creven) tijde niet eens en worden noch en/
ov(er)dragen dat zij dan eenen ov(er)man nemen sullen de welke sijn uutsprake/
d(aer)af doen sal bynnen viii dagen d(aer) naest volgen(de) sond(er) argelist Ende hebben/
geloeft de voirs(creven) p(ar)tien vast gestentich en(de) onv(er)brekelijc te houden en(de) te voldoen/
alle tgheen dat bijden voirs(creven) segg(ere)n oft ov(er)man uutgesproken en(de) geseeght/
sal werden cor(am) abs(oloens) witte aprilis xvii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-01 by kristiaan magnus