SAL7741, Act: R°266.3 (315 of 321)
Search Act
previous | next
Act R°266.3  
Act
Date: 1448-06-17
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-06 by Gerry Van Helmont
It(em) het es vorw(er)de al eest also dat de voirs(creven) jan en(de) margriete sijn wijf/
vanden voirs(creven) erfpachte ind(er) manie(re)n voirs(creven) waerscap geloeft hebben dat zij/
nochtans d(aer) mede niet gepraemt en sullen worden het en wa(r)e dat den/
voirs(creven) wille(m)me bynne(n) den levene der voirs(creven) m(ar)grieten aenden selve(n) erfpacht/
stoot of hynd(er) gemaect wordde vand(er) voirs(creven) gehuysschen weghen oft van/
weghen der erfgenamen jans wijlen van brochout voirs(creven) welken stoot/
en(de) letsel zij alsdan sculdich souden sijn af te doen en(de) niet voerder/
cor(am) eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-15 by kristiaan magnus