SAL7741, Act: R°29.2 (59 of 324)
Search Act
previous | next
Act R°29.2  
Act
Date: 1447-07-31
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-23 by Gerry Van Helmont
It(em) also als onlancx ten vervolge goessen gheyens gescreven is geweest aen/
janne de vos van gheele welck jan op heynrick(en) gheyens uut ingeland comen/
zijnde recht te gheele hadde begonnen vorde(re)n dat de selve jan in (con)trarien/
der terminacien tusschen den voirs(creven) goessen(e) en(de) hem alhier geschiet xvii dage/
in octobr(i) int boeck van xlvi niet voert en voe(r) (et)c(etera) maer oft hij yet vorde(re)n/
woude dat hij des op heden alhier voirden raide te bescheide quame en(de) alhier[daer]/
de(n) voirs(creven) janne ter eenre zijden en(de) goessene ende oick den voirs(creven) henrick(en) zijnen/
brued(er) comen zijnde en(de) de voirs(creven) p(ar)tien en(de) oeck de t(er)minacie gehoirt Es/
byden burg(er)meest(er) uutgesproken dat de voirs(creven) jan zijn recht in behoirlike(r)/
manie(re)n zond(er) e(n)nig(er) mi(n)cken der voirs(creven) t(er)minacien vorde(re)n mach opten voirs(creven)/
henrick(en) ende oft dan e(n)nigen vanden p(ar)tien d(aer)toe c(er)tificatie vand(er) t(er)minacien/
behoeft d(aer)af salmen hen doen behulp zo verre dat behoirt en(de) men sculdich sal/
sijn te doen Act(um) cor(am) ambob[(us)] burg(i)m(a)g(ist)ris et cert(is) de consilio julii ultima
ContributorsClaire Dejaeger , myriam bols , Mi-Je Van Gils , myriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-20 by kristiaan magnus