SAL7741, Act: R°35.2 (76 of 324)
Search Act
previous | next
Act R°35.2  
Act
Date: 1447-08-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-04 by Gerry Van Helmont
It(em) jan de raet soen wilen pelgrijms de raet in teg(enwordicheit) der scepen(en) van loeven(e) gestaen he/
heeft gekent en(de) gelijdt dat jannes vanden hove voertijden doeghdelic tegen hem ge/
cocht en(de) gecregen heeft alrehande goede te herssel en(de) inden lande van arschot te/
werchte(r) en(de) elswair d(aer)omtrent gelegen gelijc die genoempt en(de) gespecifieert staen/
inden scepen(en) brieve(n) van loeven(e) d(aer)af gemaic sijnde en(de) dat hij hem vanden selve(n)/
goeden en(de) cope ov(er)lang wittelic en(de) wel betaelt heeft en(de) dueghdelic v(er)nueght/
alsoe dat hij den selve(n) ja(n)nese vanden hove van dien goeden en(de) cope en(de) van/
alsulker quiti(n)gen als jannes hem aende selve goede bekent hadde en(de) voert/
van allen ande(re)n sculden brieven gelufte actien vorw(er)den en(de) toeseggen d(aer) inne/
de selve ja(n)nes vanden hove ten voirs(creven) janne waert gehouden mocht zijn/
uut ocsuyn vanden voirs(creven) cope oft e(n)nichs sins and(er)s tot den daghe toe van heden/
volcomelic quijtschelt voe(r) hem en(de) sijn nacomeli(n)ge teeweghen daghen geloven(de)/
de voirs(creven) jan de raet den voirs(creven) ja(n)nese noch sijn voirs(creven) goede daer aff/
ne(m)m(er)meer aen te spreken te eysschen oft te moeyen bij hem selven noch by/
nyemande and(er)s noch hem rechts tot den selven goeden dan die te mogen/
lossen oft and(er)s te v(er)meten in e(n)inger manie(re)n bekenne(n)de voirt de selve/
jan de raet dat hij ja(n)nese vanden hove nye en beval noch en (con)senterde/
vanden voirs(creven) gelde oft coepe e(n)inch gelt goet oft wa(r)e te gheven arnde/
van seve(n)berghe bastart noch janne molema(n) en(de) dat ja(n)nes hem oic/
nye ind(er) voirs(creven) betalinge(n) af en corte noch en rekende e(n)nich gelt oft/
goet dat hij den voirs(creven) p(er)sonen oft e(n)nigen van hen van jans raets/
weghen soude hebben gegeven oft betaelt wynge willemair aug(usti) xii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-20 by kristiaan magnus