SAL7741, Act: R°43.4 (89 of 325)
Search Act
previous | next
Act R°43.4  
Act
Date: 1447-08-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-07 by Gerry Van Helmont
It(em) jan dele vaul t(er) eenre zijden en(de) colard le p(ar)mentier t(er) ande(re) hebben hen van/
hoiren gescille van vijf guld(en) en(de) zeke(re)n cleynen costen van zess oft van zeven/
stuv(er)s gekeert en(de) gesubmitteert in vriendeliken yffene(re)n te weten de vors(creven)/
jan in h(ere)n janne maudisuet? p(ro)chiaen te jachelet en(de) de voirs(creven) colard in/
ja(n)ne raul hospitallier dincourt in des(er) vuegen dat bynnen viii dage(n)/
naestcomen(de) de voirs(creven) p(ar)tien den segge(re)n van hoe(re)n bescheide informe(re)n/
sullen en(de) de selven segge(re)n bynne(n) dien tijde geinformeert sijnde sullen/
bynne(n) viii dagen d(aer) nae op dat sijs van accorde zijn hoir seggen voir twee/
scepen(en) van incourt uutspreken in teg(enwordicheit) vanden voirs(creven) p(ar)tien die d(aer) voe(r) oge(n)/
geloeft hebben te comen geloven(de) te houden (et)c(etera) witte wynge augusti xxvi
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-20 by kristiaan magnus