SAL7741, Act: R°68.4-V°68.1 (140 of 324)
Search Act
previous | next
Act R°68.4-V°68.1  
Act
Date: 1447-10-06
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-02 by Gerry Van Helmont
It(em) es vorw(er)de tusschen de voirs(creven) gebruede(re)n reyne(re)n woute(re)n ende henricken
//
dat de voirs(creven) reyne(r) ende henrick de voirs(creven) twee kijnde(re)n houden sullen wel/
en(de) loflijc te weten(e) tknechken drie jaer langc ende tmeysken vijf jaer/
langc in deser vuegen dat reyne(r) nu ts(in)tdenijs misse naestcomen(de) tknechken/
aenverden sal ende de voirs(creven) henrick dmeysken ende ten eynde vanden yersten/
jae(r) wysselen vanden houden der voirs(creven) kijnde(re) de voirs(creven) drie jaer due(re)nde ende/
dan voirt met geboerten houden tvoirs(creven) meysken elc een jaer langc totten/
eynde vanden voirs(creven) vijf ja(r)en besproken voe(r) thouden vanden voirs(creven) meysken/
Ende es hiertoe vorwerde ende ond(er)sproken dat de voirs(creven) reyne(r) altijt nae/
sijn geboerte een vanden voirs(creven) kijnde(re)n nochtan houden sal en(de) des sal hem/
de voirs(creven) wouter te hulpen jaerlijx gheven vii grijpen te weten(e) x stuv(er)s voe(r)/
de grijpe voirt es ond(er)sproken waert dat e(n)nich vanden voirs(creven) kijnde(re)n ten/
eynde vanden tijde vanden houdene voirs(creven) sijn broot niet gewynnen en konste/
oft hem ontdragen dat de voirs(creven) gebruede(re)n die voirt houden sullen oft deen/
vanden selven kijnde(re)n nae goetduncken ende overdragte vanden momboe(re)n/
der voirs(creven) kijnde(re) cor(am) eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-25 by kristiaan magnus