SAL7741, Act: R°80.1 (169 of 325)
Search Act
previous | next
Act R°80.1  
Act
Date: 1447-10-22
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-19 by Gerry Van Helmont
Cond zij allen lieden dat gheert de snyde(re) van buetsele es comen voe(r) scepen(en)/
van loeven(e) ende heeft genomen en(de) bekent dat hij genomen heeft van janne loenijs/
woenende te loeven inde proefstrate alle de goede des selfs jans in wynnende lande(n)/
beemden ende eeusselen also die bynnen kerckem gelegen sijn uutgenomen een eeussel/
geheeten tstringeleeussel en(de) den busscopshoff gelijc en(de) also verre gheerd straesborchs/
van kerckem de selve goede vanden voirs(creven) janne hier voe(r) in pechtingen gehoude(n)/
heeft Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van halfmerte naestcomen(de) eenen/
t(er)mijn van twelf ja(r)en langc deen nae dand(er) d(aer) nae sond(er) myddel volgende/
elcx jaers hie(re)n bynnen te wetene de voirs(creven) wynnen(de) lande o(m)me en(de) voe(r) thien/
sacke en(de) thien moelevaten rogs d(er) maten en(de) pacht van kerckem Ende/
de voirs(creven) beemde ende eeussele op en(de) voe(r) sess grijpen te weten veertich plecke(n)/
brabantschs payments voe(r) elcke grijpe gereekent te betalen te weten tvoirs(creven)/
coren tsente andries misse en(de) te loeven te leve(re)n ende de voirs(creven) sess grijpe(n)/
tsente m(er)tens misse inden wynter alle ja(r)e den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende/
telken t(er)mijne alse v(er)volghde schout Item sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde jaerlijx de voirs(creven) goede wel en(de) loflijc wynnen ende werven gelijc/
sijnen reengenoten boven en(de) beneden en(de) met goeden cusba(r)en zade bezaeyen It(em)/
sal de voirs(creven) wynne alle ja(r)e den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde alle de lande die hij/
met rogghe besaeyen sal wel en(de) loflijc te voren ov(er)mesten It(em) sal de voirs(creven)/
wynne den wynt(er)aert te weten den meysenacker wel en(de) loflijc gemest en(de)/
besaeyt laten met rogge op vier getideghe voe(re)n de storte te weten calfver?/
eeussel eens o(m)megedaen en(de) de brake te weten tscouwboschvelt al geheel/
It(em) mach de voirs(creven) wynne alle truncboome staende aende voirs(creven) goede sijne(n)/
t(er)mijn due(re)nde ten behoirlijken tijde truncken om de voirs(creven) goede dair zijs te /
doen hebben sullen mede te bevreden Ende alle dese voirs(creven) vorw(er)den geluften/
en(de) condicien (et)c(tera) ja(cop) py(n)noc wynghe oct(obris) xxii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-25 by kristiaan magnus