SAL7741, Act: V°19.1 (37 of 321)
Search Act
previous | next
Act V°19.1  
Act
Date: 1447-07-13
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-07 by Gerry Van Helmont
It(em) also als ten vervolge andries ylkaerts geheten laureys die na den rechte der/
stad van loeven beleidt es totten goeden jans ouwe van nuwerode m(ar)grieten svorst(er)s/
sijns wijfs weduwe jans wilen vander straten diemen hiet fey goert arnts wille(m)s/
en(de) jans vand(er) straten gebruede(re)n soenen des voirs(creven) wilen jans en(de) jans leeman/
swag(er) der voirs(creven) gebruede(re)n metter stad brieve(n) van loeve(n) gescr(even) aende(n)/
meye(r) van zichnen op heden dach van rechte betekent was tegen den/
voirs(creven) andriese inde banck alhier ja(n)ne langvelt ja(n)ne pasteel en(de) katline(n) sroev(er)s/
die den voirs(creven) andriese aende voirs(creven) goede ongebruyckich deden [maicten] te weten de/
voirs(creven) jan pasteel aen (½) boend(er) eeussels geheten den driesch gelegen te nuwe/
rode aen dboend(er)velt tuschen de goede des selfs jans aen deen zijde en(de)/
dboend(er)lant[velt] voirscr(even) aen dand(er) zijde de voirs(creven) katline aen (½) boend(er)/
eeussels geheten dbruecxken gelegen tuschen de goede d(er) selv(er) katlinen/
aen beiden zijden en(de) de voirs(creven) jan langvelt aen een dach(mael) lants gelege(n)/
opte pensenstratevelt tuschen de goede jan goerts en(de) pet(er)s oliviers It(em)/
iii vie(re)ndeel lants gelegen opt helmekervelt tuschen de goede jan cle(m)mens?/
en(de) wout(er)s van wynghe It(em) (½) dach(mael) lants gelegen op tselve velt tusche(n)/
de goede gielijs trissene(re) en(de) wille(m)s van monickhoven It(em) een dachmael/
lants gelegen opt boend(er)velt tuschen de goede katlinen vanden schriecke/
en(de) arnts van wynghe It(em) een dach(mael) lants gelegen opt boend(er)velt voirscr(even)/
tuschen de goede jans de vissche(re) en(de) ywains meys It(em) vijf vie(re)ndeel/
eeussels of daer omtrent geheten ty(m)merma(n)s hof gelegen tusche(n) de/
goede m(ar)grieten svorsters en(de) jans pasteel ende gheen vandes voirs(creven)/
andries wed(er)p(ar)tie alhier tot hoe(re)n dage inden rechte en compareerde/
den voirs(creven) andriese hem p(rese)nte(re)nde en(de) versuecken(de) hem in sinen beleide/
gehouden te werden So hebben de he(re)n scepen(en) van loeven(e) ter/
manissen smeyers gewijst voe(r) een vo(n)nisse d zo waer des voirs(creven)/
andries wed(er)p(ar)tie niet en quame ten opstaen vanden meye(r) en(de)/
van hen datmen dan den selve(n) andriese vanden voirs(creven) goeden houden/
soude in sijnen beleide also verre alst noch voe(r) hen comen was/
ald(aer) de selve wed(er)p(ar)tie als voirscr(even) steet niet en quamen lud(ovicus)/
pynnoc j(acobus) py(n)noc witte lynden wynge willlem(air) julii xiii
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-07-07 by kristiaan magnus