SAL7741, Act: V°225.4-R°226.1 (250 of 324)
Search Act
previous | next
Act V°225.4-R°226.1  
Act
Date: 1448-04-23
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-04 by Gerry Van Helmont
It(em) hoe wale de voirs(creven) p(er)ceptie steet ind(er) manie(re)n voirs(creven) so es d(aer)af/
de meyni(n)ge datmen der voirs(creven) jouffr(ouwe) marien die renten jaerlijx mette(n)/
ande(re)n geluften inden voirs(creven) brieve begrepen sal laten eysschen ende ver/
volgen also lange als zij leeft maer oft haer vanden godshuyse van/
vrouwenp(er)cke daer zij corts alsomen meyndt p(ro)fessie in doen sal stoot
//
d(aer) inne gemaect worde zo dat zij de selve goede met rechte niet /
en conste of en woude vervolgen So salmen den ande(re)n tween of/
den eenen van hen die metten vors(creven) brieve laten eysschen en(de) ver/
volgen tot hoiren behoef altijt als zijt mids alsulken stoote selve/
niet gedoen en conste of doen en woude Ende de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
marie van live ter doot comen sijnde zalmen der voirs(creven) katlijnen/
de voirs(creven) renten laten heffen en(de) vervolgen also lange als zij leeft/
en(de) ho oft hoe(r) desgelijx e(n)nigen stoot van hoiren vad(er) oft yeman(de)/
and(er)s gemaect worde also dat hoir die peyslijc niet en mochten/
volgen zo salmen den voirs(creven) tween ande(re)n of den eenen van hen/
hoer laten behelpen dat hoe(r) de selve renten peyslijc moegen volge(n)/
ende of de voirs(creven) renten eer zij verpand wa(r)en of d(aer)nae afgequete(n)/
worden So es bevorw(er)t datmen tgelt vand(er) afquiti(n)gen brenge(n)/
sal opten wissel der stad van loeven(e) om ande(re) gelijke renten/
d(aer) mede te copen en(de) dat also dicke alse de selve renten afgequeten/
worden Ende om dat te bat te volschien so sullen de brieve alhier/
alle weghe bliven ende geleeght werden en(de) die en salmen niet te/
nyeute doen de pe(n)ningen en worden altijt totter voirs(creven) meyni(n)gen/
opten wyssel gestelt en(de) dit al ter goed(er) meyni(n)gen en(de) sond(er) argelist/
eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-01 by kristiaan magnus