SAL7741, Act: V°227.2 (252 of 321)
Search Act
previous | next
Act V°227.2  
Act
Date: 1448-04-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-13 by Gerry Van Helmont
It(em) van alsulken stote als opv(er)staen es tusschen janne meest(er) janne stockelpot/
doctor in medicinen ter eend(er) zijden ende marien stockelpots zijnre zust(er)/
weduwe arnts wilen de custe(re) alse van alrehanden gebreken die deen totten/
ande(re)n meynd te hebben so hebben hen de voirs(creven) p(ar)tien alse van allen/
den selven gebreken zo verre die begrepen ende geruert zijn in eenre/
t(er)minacien and(er)wile tuschen de selve p(ar)tien bid(er) stad alhier ov(er)dragen bove(n)/
de welke tusschen hen vanden selven pu(n)ten ende clauselen d(air)op de t(er)minacie/
gegaen es wed(er) stoet verresen es verbonden in segg(ere)n te weten de/
voirs(creven) meest(er) jan in meest(er) janne costeciree costeciree canonick tsente/
peters te loeven(e) ende arnold(en) kyp secretar(is) en(de) de voirs(creven) marie in/
henricke van velpe en(de) meest(ere)n rase vanden heede sec(re)tar(is) in alsulker/
vuegen dat elc zijn gebreck setten en(de) ov(er)geven sal in gescrifte den/
zegge(ere)n zijnre wed(er)p(ar)tien tusschen dit ende sondach avont d(air) elc desgelijx/
sijn v(er)andwerden ov(er)geven sal tusschen dit en(de) meydach d(air)na volgen(de)/
Ende als de voirs(creven) segg(ere)n eysch ende verandwerden ov(er) hebben van/
beiden p(ar)tien voirs(creven) selen zij tusschen dat ende sacraments dage dair/
naest volgen(de) hoe(r) seggen dairaf seggen op dat zijs eens en(de) van accorde/
zijn en(de) oft zijs niet eens gewordden en konsten soe selen de voirg(enoemde)/
segge(re)n bynne(n) den selven tijde des met allen den bescheide dat zij/
d(air)af ov(er)hebben selen comen voe(r) den raide vand(er) stad van loeven om/
dan hen voert een uutsprake en(de) t(er)minacie dairaf te hebben Ende hebb(n)/
geloeft de voirsc(reven) p(ar)tien de voirsc(reven) meest(er) jan renu(n)cierende d(er) p(ri)vilegien (et)c(etera)/
vast en(de) gestentich te houden So wes de voirs(creven) vier segge(re)n eendrech/
telic seggen sullen oft des de raet vand(er) stad van loeven(e) voer hoer/
uutsprake d(air)af t(er)minee(re)n en(de) uutspreken sal ende es ond(er)sproken waert/
dat e(n)nig(er) p(ar)tien segg(ere)n gebrake dat die (et)c(etera) abs(oloens) willem(air) ap(ri)lis xxvi
Contributors
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-01 by kristiaan magnus