SAL7741, Act: V°229.1 (256 of 323)
Search Act
previous | next
Act V°229.1  
Act
Date: 1448-04-29
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-08 by Gerry Van Helmont
Arnt de hollande(re)/
It(em) also als de stad van loeven(e) ten vervolghe arnts de hollande(re) van/
dyest die geleydt es totten haeflijken goeden arnts der kijnde(re)n ende/
heylwigen sijns wijfs hoe(r) brieve gescreven heeft aenden meye(r) sabds van/
sent truyden tot webbekem dat hij bedwonghe lijsbetten [lijsbetten heyliwigen] van beverle die/
van zeke(re)n beemden die zij vanden voirs(creven) arnde [der kijde(re)n] in hueringen g houdt/
gehouden sculdich heeft sculdich en(de) tachter es vii lichte gulden(en) tstuck/
te x stuv(er)s dat zij de selve schout den voirs(creven) arnde de hollande(re) [mids dat] die/
hem mids [uut] macht vanden voirs(creven) beleyde toebehoirde uutreycte en(de) betaelde/
oft dat zij op dat zij d(aer) tegen yet allige(re)n woude des op heden te/
mistide op te loeven(e) quame int recht (et)c(etera) ald(aer) de voirs(creven) heylwich/
niet comen en es den voirs(creven) arnde de hollande(re) hoe(r) ald(aer) v(er)wachtende/
en(de) versueken(de) in sijne(n) beleyde gehouden te werden So hebben de he(re)n/
tscepen(en) van loeven(e) ter manissen smeyers gewijst voe(r) een vo(n)nisse zo/
waer de voirs(creven) heylwich niet en quame ten opstaene smeyers en(de) der/
scepen(en) als zij en dede datmen dan den voirs(creven) arnde de hollande(re)/
vand(er) voirs(creven) schout houden sal in sijnen beleyde also v(er)re het noch voe(r)/
hen comen es cor(am) om(n)ib[us] scab(in)is in sca(m)p(n)[o] des dijsd(aighs) ap(ri)lis ulti(m)a
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-01 by kristiaan magnus