SAL7741, Act: V°230.1 (259 of 324)
Search Act
previous | next
Act V°230.1  
Act
Date: 1448-04-23
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-04 by Gerry Van Helmont
Van arnde der kijnde(re)/
It(em) vander zaken van gedinge die eenwile tijts gehangen heeft/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) tusschen loedewijcken goes die/
met scepen(en) brieven van loeven(e) comen is tot twee en(de) eenen/
halven gul(den) hellinc erfs chijs aen en(de) op eenen beempt gelegen/
achter webbekem tusschen den beempt gheerts wilen van beve(re)n/
en(de) den beempt jans wilen mixbeke gehet(en) metten naelden/
uut beleide bekent van m(ar)grieten goes welc loedewijck hem/
den voirs(creven) onderpant vanden voirs(creven) erfchijse hadde doen leve(re)n/
met meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) in deen zijde en(de) arnde d(er)/
kijnd(ere)n en(de) heilwigen van beve(re)n bev(er)len zijnen wive t(er) ande(re)/
Alse vanden voirs(creven) beemde dairaf de voirs(creven) loedewijc beg(er)de in/
zijnre voirs(creven) leveri(n)gen gehouden te werden en(de) meyndde dat/
hij dairinne sculdigh wa(r)e te bliven tot dat hij van zijnen/
voirs(creven) chijse en(de) van cost en(de) co(m)mer d(air)op gegaen v(er)nueght zijn/
soude mids alrehande reden(en) en(de) bescheide die hij dairtoe alle/
geerde Dair af de voirs(creven) gehuyschen ontkennende den voirs(creven) chijs/
de contrarie hielden en(de) voirnamen oic mids alrehande redenen/
die zij inden rechte deden allege(re)n bijde welke zij meyndden dat/
hen de selve leveri(n)ge noch scepen(en) brieve voirs(creven) aenden voirs(creven)/
beempt gheen onscade doen en souden mair dat hij dair mede/
dair aen verdoelt wa(r)e Also dat beide de p(ar)tien aensprake/
en(de) verandwerden behoirlic geschiet zijnde gewijst werden/
tot hoiren thoenisse dwelc zij beide leidden ten dage dairtoe/
gesedt hevet tvo(n)nisse d(er) scepen(en) van loeven gewijst dat/
zij vand(er) voirs(creven) zaken de p(ar)tien setten op hoir yerste cor(am) do(mino)/
pynnock abs(oloens) wynge willem(air) hortbeke ap(ri)l(is) xxiii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-01 by kristiaan magnus