SAL7741, Act: V°230.5-R°231.1 (260 of 324)
Search Act
previous | next
Act V°230.5-R°231.1  
Act
Date: 1448-05-03
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-08 by Gerry Van Helmont
Keldermans/
van romboute(n) keld(er)mans katlijne(n) sijnre w(er)dynne(n) janne en(de) matheeuse keld(er)mans bruede(re)n des voirs(creven) rombouts/
It(em) claes van s(in)[te] guerix natuerlijc sone h(ere)n claes van s(in)[te] guerix meyers/
te loeven(e) ridders in teg(enwordicheit) des burg(er)meest(er)s en(de) d(er) scepen(en) h(ier)nae genoemt/
heeft geloeft op sijn lijf en(de) op zijn goet en(de) op peysbreke en(de) vrede/
breke te sijne dat hij op om egheenrehande saken wille die geschiet/
moegen sijn totten dage toe van heden tusschen hem in deen zijde ende/
romboude keld(er)man katlijnen van voshem docht(er) andries van voshem sijnre/
werdynne(n) andriese en(de) matheeuse keld(er)man bruede(re)n des voirs(creven) rombouts den/
selven vier p(er)sonen crencken noch hynde(re)n en sal aen lijf noch aen goet/
noch ne(m)m(er)meer wangunst hatye noch vyantscap dragen noch doen
//
en sal bij hem selven oft noch bij nyeman(de) and(er)s dagen noch moeyen/
buyten lants Bekennen(de) zo waer hij h(ier) tegen dade dat hij sijn soude/
peysbreke en(de) vredebreke en(de) verboert hebben sijn lijf en(de) sijn goet (et)c(etera)/
cor(am) lynthe(re) burg(imagist)[ro] kersmake(re) lynthe(re) burg(magistr)[ris] abs(oloens) willem(air) scab(inis)/
maii iii[a] a(nn)[o] xlviii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-01 by kristiaan magnus