SAL7741, Act: V°236.1 (267 of 324)
Search Act
previous | next
Act V°236.1  
Act
Date: 1448-05-09
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-12 by Gerry Van Helmont
Van henricken vanden borghoven/
Na dien dat op heden comen is inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(e) wouter vanden borghoven inden name henrix zijns zoons/
in zijnen brode zijnde die onlanx gequetst hadde wout(ere)n van/
nethenen geheten vanden royele jans zoen Begerende den voirs(creven)/
wout(ere)n van nethenen vanden selven quetsue(re)n naden rechte van/
des(er) stad te beleiden metten meest(er) cyrurgijn de ov(er) hem gegaen/
en(de) gemeest(er)t hadde versueckende den meyere dat hij den scepen(en)/
manen woude hoe en(de) in wat manie(re)n hij dat doen soude So heeft/
de meye(r) van loeven(e) gemaent de scepen(en) van loeven(e) die wijsden/
dat de meest(er) hand op heilegen leggen soude en(de) houden of de/
vi weken van dat den twist gesciedde leden wa(r)en en(de) dat hij/
den selven wout(ere)n van dien quetsue(re)n gemeestert hadde Dairop/
de selve cyrurgijn te weten meest(er) jan vander heiden hem behoirlike(n)/
geeydt zijnde droegh en(de) nam opten selven eed dat de vi weke(n)/
leden wa(r)en en(de) dat hij den voirs(creven) wout(ere)n van dien quetsue(re)n gemeest(er)t/
hadde Dair na de scepen(en) hen voirt gemaent zijnde wijsden/
dat de meest(er) voirt houden zoude opten selven eed of de voirs(creven)/
wout(ere)n als hij bijden voirs(creven) meest(er) lestwerf v(er)maect was e(n)nigh/
noot van hadde vanden live vanden voirs(creven) quetsue(re)n Dairop/
de selve meester droegh dat de selve meest(er) [wout(er)] van dien/
quetsue(re)n gheen noot vanden live en hadde doen hij den selve(n)/
wout(ere)n lestwerf dairaf v(er)maecte Also dat de meye(r) voirt/
de scepen(en) maende die wijsden na dat de meester voir/
dairaf gedragen hadden den voirs(creven) wout(ere)n van nethenen/
vanden voirs(creven) quetsue(ren) beleidt nade h(er)lich(eit) ons gened(ichs) h(ere)n/
en(de) den rechte zijnre stad van loeven(e) cor(am) abs(oloens) wynge/
willem(air) hortbeke maii ix
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-01 by kristiaan magnus