SAL7741, Act: V°238.4-R°239.1 (270 of 324)
Search Act
previous | next
Act V°238.4-R°239.1  
Act
Date: 1448-05-14
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-12 by Gerry Van Helmont
It(em) claes pyeders heeft geloeft reyne(re)n vand(er) rivie(re)n geheten daneels/
dat hij den selven reyne(re)n los en(de) ongepraemt sal houden vanden/
lijfpensien h(ier) na geruert van nu tot s(in)[t] jansmisse baptisten toe/
naestcomen(de) en(de) vanden selven s(in)t jansmisse voerts twee jaer/
lang d(aer) na sond(er) myddel volgende te weten van i(½) rijd(er) lijfpens(ien)/
aen janne van velpe van vijf rijd(er)s lijfpens(ien) aen sande(re)n van
//
oirbeke van iii(½) rijd(er)s lijfpensien aen goerde vranx en(de) van/
iii mudden rogs corens lijfpensien aen katlijnen vanden bossche/
welke lijfp(ensien) de voirs(creven) reyne(r) ende claes als zijn borge den/
voirs(creven) p(er)sonen voe(r) scepen(en) van loeven(e) bekent hebben tot zeke(re)n/
liven gelijc de brieve d(aer) af begrijpen en(de) of reyne(r) d(aer)af bynnen/
den voirs(creven) tijde yet gelast of aengesproken worde dat heeft ge/
loeft de voirs(creven) claes den voirs(creven) reyne(re)n af te doen ende hem d(aer)af/
tontslaen costeloes ende ontslagen te houden [den voirs(creven) tijt due(re)nde] Behoudelic als/
den tijt voirs(creven) verstreken es dat dan de voirs(creven) pensionairse(n) en(de)/
oic de voirs(creven) claes niet wed(er)staende der voirs(creven) geluften hen/
metten voirs(creven) brieven selen moegen behulpen opten voirs(creven)/
reyne(re)n also trecht [d(aer)af] in heeft en(de) vermoegen sal By also dat/
reyne(r) ongehouden bliven sal tot eeuwigen dagen vanden/
pachte en(de) renten die vande(n) voirs(creven) lijfpensien bynne(n) den/
voirs(creven) tijde vallen selen vanden welken de voirs(creven) claes reyne(re)n/
altijt scadeloes heeft geloeft te houden cor(am) eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-15 by kristiaan magnus