SAL7741, Act: V°263.1 (312 of 321)
Search Act
previous | next
Act V°263.1  
Act
Date: 1448-06-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-06 by Gerry Van Helmont
Jan vanden bome longchamp/
It(em) want ten vervolghe jans vanden boome die geleydt es by myddele/
van rechte totten goeden die wa(r)en warniers wijlen van longchamps/
en(de) sijnre huysvrouwen metter stad brieven van loeven(e) gescreven aenden/
meye(r) van mariles dach besceiden es geweest op heden alhier tegen den/
voirs(creven) janne te recht te comen van eender wijnperssen met haerd(er) toebeh(oirten)/
die de voirs(creven) h(er) janne vander longchamp ridde(r) die de selve persse ond(er) hadde/
en(de) de voirs(creven) h(er) jann en es op heden alhier te rechte niet gecompareert/
es den voirs(creven) janne hem al(daer) v(er)wachtende ende versuekende in sijnen be/
leyde gehouden te werden So hebben de he(re)n scepen(en) van loeven(e) ter manisse(n)/
smeyers gewijst voe(r) een vo(n)nisse soe waer de voirs(creven) h(er) jan niet en quame/
ten opstaene smeyers en(de) der scepen(en) als hij en dede datmen dan den voirs(creven)/
janne vande(n) boome vand(er) voirs(creven) perssen houden sal in sijnen beleyde also/
v(er)re het noch voe(r) scepen(en) comen es cor(am) om(n)ib[(us)] scab(inis) dempto [ja(cobo)] pynnoc/
junii xiii des dond(er)sd(aighs)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-15 by kristiaan magnus