SAL7741, Act: V°268.2 (316 of 321)
Search Act
previous | next
Act V°268.2  
Act
Date: 1448-06-19
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-06 by Gerry Van Helmont
It(em) de voirs(creven) joes van hugarden heeft verhuert en(de) bekent dat/
hij verhuert heeft den voirs(creven) h(er) ja(n)ne zinen brueder des selfs/
joes kijnsgedeelte in alle de omberuerlike [goede] gebleven na de/
doot des voirs(creven) wilen jans en(de) wilen machtelden zijns/
wijfs vad(er) en(de) moeder der voirs(creven) gebruede(re)n hoedanich de/
selve goede zijn en(de) zo waer die belegen moegen wesen/
Te houden te hebben en(de) te gebruycken van ons(er) vrouwe(n)/
dage naes nativitas naestcome(de) enen t(er)mijn va(n) twintich/
ja(r)en vanden daghe va(n) heden tot sent andriesmisse toe/
apostels naestcomen(de) en(de) vanden selve sent andriesmisse/
Voerts enen t(er)mijn van twintich ja(r)en lanck elx jaers dae(re)nby(n)ne(n)/
dae(re)nbynne(n) [vanden voirs(creven) xx ja(r)en] voer en(de) om vijfen(de)twintich gulden thien/
stuv(er)s voer elken gulden gerekent deen helcht [d(aer)af] tons(er)/
vrouwen dage lichtmisse en(de) dand(er) helicht tons(er) vrouwe(n)/
dage nativitas te betalen alle ja(r)e den voirs(creven) tijt/
due(re)nde en(de) voerts om thien gulden der voirsc(reven) gulde(n)/
en(de) telken t(er)mijne alse v(er)volghde schout daer af/
de betalinge ingaen sal tons(er) vrouwe(n) dage lichtmisse/
naestcomen(de) en(de) niet eer met vorwerden dat de voirs(creven)/
h(er) ja(n) betale(n) sal [jairlix in afslaghe vanden voirs(creven) gelde] den tsijs en(de) co(m)mer die me(n) vanden voirs(creven) gedeelte/
sculd(ich) es en(de) dat in afslage va(n)d(en) voirs(creven) gelde eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-15 by kristiaan magnus